Liechtenstein - Record International Players

 • Appearances for Liechtenstein National Team
 • Goalscoring for Liechtenstein National Team

 • First match included: Liechtenstein-USA, 30 May 1990   
  Last match included: Iceland-Liechtenstein, 6 Jun 2016
  

  Appearances for Liechtenstein National Team

   
  Name              D.O.B.  First Cap-Last Cap  Caps Goals
  
  Mario FRICK        * 07.09.1974 26.10.1993-12.10.2015 125   16   
  Peter JEHLE        * 22.01.1982 14.10.1998-06.06.2016 119     GK 
  Martin STOCKLASA     * 29.05.1979 31.08.1996-05.03.2014 113   5
  Franz BURGMEIER      * 07.04.1982 05.09.2001-28.03.2016  99   9
  Thomas BECK        * 21.02.1981 02.06.1998-19.11.2013  92   5
  Daniel HASLER        18.05.1974 26.10.1993-17.11.2007  78   1
  Martin TELSER        16.10.1978 04.06.1996-17.10.2007  73   1
  Ronny BÜCHEL         19.03.1982 02.06.1998-17.11.2010  72
  Michael STOCKLASA      02.12.1980 02.06.1998-29.02.2012  71   2
  Martin BÜCHEL       * 19.02.1987 03.09.2004-06.06.2016  60   2 
  Michele POLVERINO     * 26.09.1984 02.06.2007-28.03.2016  54   5
  Fabio D'ELIA         19.01.1983 28.02.2001-07.09.2010  50   2
  Ives OEHRI        * 15.03.1987 06.10.2006-12.10.2015  50 
  Raphael ROHRER        03.05.1985 07.06.2003-14.10.2009  44   1 
  Roger BECK          03.08.1983 07.06.2003-14.10.2009  43   1
  Cristoph RITTER       18.01.1981 02.06.1998-24.03.2007  42
  Harald ZECH         25.02.1969 12.03.1991-29.03.2003  40   1
  Nicolas HASLER      * 04.05.1991 11.08.2010-06.06.2016  39   1
  Andreas GERSTER       24.11.1982 28.02.2001-01.04.2009  38 
  Daniel KAUFMANN      * 22.12.1990 17.11.2010-06.06.2016  36   1
  Mathias CHRISTEN     * 18.08.1987 20.08.2008-21.05.2014  35   2
  Jürgen OSPELT        16.01.1974 26.10.1993-07.06.2003  35
  Marco RITZBERGER       27.12.1986 03.09.2004-08.10.2011  35   1
  Patrik HEFTI         19.11.1969 30.05.1990-13.02.2002  33
  Sandro WIESER       * 03.02.1993 11.08.2010-28.03.2016  33   1
  Franz-Josef VOGT       30.10.1985 07.06.2003-07.06.2013  29
  Daniel FRICK         19.06.1978 06.09.1995-17.11.2007  28 
  David HASLER       * 04.05.1990 26.03.2008-15.10.2013  28   1
  Martin RECHSTEINER      15.02.1989 26.03.2008-06.06.2016  26 
  Martin HEEB         05.11.1969 27.05.1994-08.09.2004  25     GK 
  Andreas CHRISTEN     * 29.08.1989 29.03.2011-09.10.2015  24
  Philippe ERNE       * 14.12.1986	15.11.2009-14.06.2015  24 	1 
  Thomas HANSELMANN      21.04.1976 24.04.1996-28.02.2001  24
  Frédéric GIGON        13.02.1973 18.08.1999-20.08.2003  23 
  Daniel TELSER        24.01.1970 26.10.1993-11.10.1997  23
  Benjamin FISCHER       19.10.1980 03.09.2005-06.06.2009  22   2 
  Seyhan YILDIZ       * 30.04.1989	06.02.2013-06.06.2016  22  
  Ivan QUINTANS       * 15.10.1989 11.11.2011-27.03.2015  21  
  Robin GUBSER       * 17.04.1991	04.06.2013-06.06.2016	20   1 
  Matthias BECK        05.10.1981 27.03.1999-11.10.2003  19
  Christoph FRICK       28.08.1974 26.10.1993-03.09.2000  19 
  Peter KLAUNZER        09.12.1967 26.10.1993-11.10.1997  17
  Wolfgang OSPELT       05.01.1965 30.05.1990-30.04.2003  15 
  Herbert BICKER        01.11.1975 06.09.1995-07.06.2000  13
  Wolfgang KIEBER       22.07.1984 12.11.2005-08.10.2011  13 
  Simon KUHNE        * 30.04.1994 21.05.2014-28.03.2016  13
  Dennis SALANOVIC     * 26.02.1996 04.09.2014-06.06.2016  13
  Lucas EBERLE 	     * 13.10.1990	14.10.2009-05.03.2014  12	 
  Roland HILTI         02.10.1963 18.12.1994-29.03.1997  12
  Franz SCHADLER	       03.02.1968 06.09.1995-11.10.1997	12   1 
  Cengiz BICER 	     * 11.12.1987 11.08.2010-10.06.2015  11     GK
  Daniel BRANDLE      * 23.02.1992 21.05.2014-06.06.2016  11 
  Roland MOSER         19.09.1962 30.05.1990-15.08.1995  11
  Sandro WOLFINGER     * 24.08.1991	19.11.2013-06.06.2016  11   1
  Benjamin BÜCHEL 	 * 04.07.1989	19.11.2008-06.06.2016	10	  GK	 	
  Thomas NIGG         28.06.1983 07.10.2000-02.04.2003  10
  Ralf OEHRI          26.10.1973 30.05.1990-10.10.1998  10 	      
  Stefan BÜCHEL        30.06.1986 12.11.2005-10.10.2009  9 
  Niklas KIEBER       * 04.03.1993 12.10.2012-12.10.2015  9
  Sandro MAIERHOFER      31.05.1985 07.06.2003-06.09.2006  9 
  Patrik MARXER        10.12.1975 27.05.1994-11.10.1997  9
  Jürgen RITTER        28.05.1966 12.03.1991-03.06.1995  9 
  Hansjörg LINGG        01.11.1971 12.03.1991-09.06.1999  8 
  Martin OEHRY         11.10.1964 26.10.1993-10.10.1998  8     GK 
  Heini STOCKER        26.08.1973 26.10.1993-24.04.1996  7  
  Albert WOHLWEND       06.11.1979 02.06.1998-09.10.1999  7 
  Patrick BURGMEIER      24.05.1980 27.03.1999-08.09.2004  6 
  Olcay GÜR         * 27.03.1991 06.02.2013-21.05.2014  6 			
  Rony HANSELMANN       25.06.1991 12.10.2010-08.10.2011  6
  Alexander QUADERER      13.02.1971 26.10.1993-09.11.1996  6 
  Jürgen ZECH	 	   20.11.1965 27.05.1994-04.06.1996  6  	
  Marco BÜCHEL         30.08.1979 05.09.2001-06.06.2004  5 
  Modestus HAAS        19.03.1963 09.03.1982-10.10.1998  5 		
  Christian MATT        20.06.1966 20.04.1994-26.04.1995  5 
  Marcel BÜCHEL       * 18.03.1991 09.10.2015-28.03.2016  4
  Fabian EBERLE 	     * 27.07.1992	11.11.2011-07.09.2012	 4
  Manfred FRICK 	       01.02.1961 09.03.1982-12.03.1991	 4
  Stefan HASSLER 	   	   13.06.1969 30.05.1990-09.11.1996	 4 
  Donath MARXER        04.01.1963 09.03.1982-04.06.1996  4   1 
  Ralf ACKERMANN	 	   27.11.1971 29.03.1997-21.05.1997	 3
  Claudio ALABOR	       20.01.1985 08.09.2004-17.08.2005  3 
  Philipp BECK 		   12.11.1970 26.10.1993-02.06.1998	 3
  Christoph BIEDERMAN     30.01.1987	22.08.2007-20.08.2008	 3 
  Manfred BUCHEL        05.04.1962 09.03.1982-30.05.1990  3
  Vinzenz FLATS       * 05.07.1994 14.08.2012-11.09.2012  3
  Armin HEIDEGGER 	   03.12.1970 12.10.1994-18.12.1994	 3
  Marco NIGG 		   28.06.1982 07.10.2001-20.08.2003 	 3 
  Philipp OSPELT        07.10.1992 12.10.2012-06.06.2016  3
  Mathias SELE       * 28.05.1992 08.09.2015-06.06.2016  3	
  Rolf SELE		   07.03.1967 11.10.1995-04.06.1996	 3	 
  Mario WOLFINGER	       24.03.1982 13.02.2002-17.08.2005	 3 	
  Alex BURGMEIER	   	   21.09.1973 26.04.1995-03.06.1995	 2 
  Erich BURZLE              09.03.1982-07.06.1984  2
  Burak ERIS		 * 17.07.1989 06.02.2013-11.10.2013  2	 		
  Hanno HASLER         19.08.1979 28.02.2001-02.06.2001  2
  Haymo HASS               09.03.1982-07.06.1984  2
  Horst MARXER              09.03.1982-07.06.1984  2
  Wolfgang MATT              07.06.1984-27.05.1994  2  
  Daniel MEIER              09.03.1982-30.05.1990  2 
  Manfred MOSER              09.03.1982-07.06.1984  2
  Norman NIGSCH              09.03.1982-07.06.1984  2
  Gerry OEHRI 				30.05.1990-12.03.1991	 2 
  Gerhard SCHADLER            30.05.1990-12.03.1991  2
  Harry SCHADLER 		  	    04.06.1996-31.08.1996	 2
  Stefan WOLFINGER			30.05.1990-12.03.1991	 2     GK 	 
  Ralf ZECH				30.05.1990-12.03.1991	 2 
  Harry BENZ 			   	05.06.1999-05.06.1999	 1			 
  Erich BUCHEL              09.03.1982-09.03.1982  1 
  Walter BUCHEL              09.03.1982-09.03.1982  1 	  
  Marco ENDER 	       16.06.1979 02.09.1998-02.09.1998	 1
  Pascal FOSER       * 16.10.1992 06.06.2016-06.06.2016  1
  Christoph FRICK 	   	    08.09.2004-08.09.2004	 1  
  Markus GASSNER             12.03.1991-12.03.1991  1 
  Max GOPPEL        * 31.08.1997 06.06.2016-06.06.2016  1  
  Markus HAAS               07.06.1984-07.06.1984  1 
  Armando HEEB       * 25.09.1990 31.03.2015-31.03.2015  1
  Norman HOOP               30.05.1990-30.05.1990  1
  Andreas MALIN       * 31.01.1994 06.06.2016-06.06.2016  1
  Marco PÉREZ	 	   21.03.1978 04.06.1996-04.06.1996	 1	1 
  Franco ROTUNNO             12.03.1991-12.03.1991  1   
  Alexander SCHADLER  	   10.08.1977 09.10.1996-09.10.1996	 1
  Aron SELE         * 02.09.1996 06.06.2016-06.06.2016  1
  Thomas VERLING 	       17.01.1974 21.05.1997-21.05.1997	 1	
  Bruno VOGT               07.06.1984-07.06.1984  1       
  Silvio VOGT               07.06.1984-07.06.1984  1  
  Mark WALSER 	       25.10.1975 11.10.1997-11.10.1997	 1 	
  Martin WILLE	       29.05.1986	26.03.2008-26.03.2008	 1
  
   * denotes players still active (at least at club level)
  GK denotes goal keeper
  

  Goalscoring for Liechtenstein National Team

  Players           Goals Caps  First Cap-Last Cap  
  
  Mario FRICK        *  16 125  20.04.1994-12.10.2015
  Franz BURGMEIER      *  9  99  05.09.2001-28.03.2016
  Michele POLVERINO     *  5  54	02.06.2007-28.03.2016
  Thomas BECK        *  5  92  02.06.1998-19.11.2013
  Martin STOCKLASA     *  5 113  31.08.1996-05.03.2014
  Benjamin FISCHER        2  22  03.09.2005-06.06.2009
  Mathias CHRISTEN     *  2  35  20.08.2008-21.05.2014	 
  Fabio D'ELIA          2  50  28.02.2001-07.09.2010 
  Martin BUCHEL       *  2  60  06.06.2004-06.06.2016
  Michael STOCKLASA       2  71  02.06.1998-29.02.2012
  Marco PEREZ          1  1  04.06.1996-04.06.1996
  Donath MARXER         1  4  09.03.1982-04.06.1996
  Sandro WOLFINGER     *  1  11	19.11.2013-06.06.2016
  Franz SCHADLER         1  12  06.09.1995-11.10.1997
  Robin GUBSER       *  1  20 	04.06.2013-06.06.2016
  Philippe ERNE       *  1  24	15.11.2009-14.06.2015
  David HASLER 	     *  1  28  26.03.2008-15.10.2013
  Sandro WIESER       *  1  33  11.08.2010-28.03.2016
  Marco RITZBERGER        1  35  03.09.2004-08.10.2011
  Daniel KAUFMANN      *  1  36  17.11.2010-06.06.2016
  Nicolas HASLER      *  1  39  11.08.2010-06.06.2016
  Harald ZECH          1  40  12.03.1991-29.03.2003
  Roger BECK           1  43  07.06.2003-14.10.2009 
  Raphael ROHRER         1  44  07.06.2003-14.10.2009
  Martin TELSER         1  73  04.06.1996-17.10.2007   
  Daniel HASLER         1  78  26.10.1993-17.11.2007
  
  Own Goal (Lucas NEILL, Australia)   1   
  Own Goal (Dzintars ZIRNIS, Latvia)  1   
  
  


  About this document

  Prepared and maintained by Erik Garin and Luis Fernando Passo Alpuin for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

  Authors: Erik Garin (garinerik@hispeed.ch) and Luis Fernando Passo Alpuin
  Last updated: 14 Jul 2016

  (C) Copyright Erik Garin, Luis Fernando Passo Alpuin and RSSSF 2000/16
  You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the authors. All rights reserved.