International Goals of Tajikistan


Last match included: 04/09/2014 Belarus - Tajikistan: 6 - 1 


Name            Goals First Last

Numonjon   Khakimov   16   2003  2010
Yusuf     Rabiyev   15   2003  2010
Takhirdjon  Mouminov   11   1993  2000
Alier     Ashurmamadov 8   1992  2005
Ibraguim   Rabimov    8   2006  2014
Dzhomikhon  Muhidinov   7   2003  2008
Fatkhullo   Fatkhuloev  6   2008  2014
Choukhrat   Djabarov   6   1997  2000
Khurshed   Mahmudov   6   2005  2013
Nuriddin   Davronov   5   2011  2014
Sukhrob    Khamidov   5   2000  2003
Arsen     Avakov    5   1996  1997
Dilshod    Vasiev    5   2007  2014
Davronjon   Ergashev   4   2011  2014
Kamil     Saidov    4   2006  2011
Roustam    Khodjaev   4   2000  2006
Jamshed    Ismailov   3   2007  2013
Akhtam    Khamroqulov  3   2012  2013
Viacheslav  Kniazev    3   1997  1999
Zakir     Berdikulov  3   1998  2000
Pirmurod   Burkhonov   3   2003  2004
Mukhsin    Mukhamadiev  2   1992  1992
Oumed     Alidodov   2   1997  1997
Rakhmatoullo Fouzailov   2   2000  2003
Akmal     Kholmatov   2   2003  2004
Oraz     Nazarov    2   1992  1999
Davrondzhon  Tukhtasunov  2   2008  2010
Farrukh    Choriev    1   2010  2010
Konstantin  Erefeev    1   1994  1994
Valentin   Shashkov   1   1994  1994
Khakim    Fuzaylov   1   1996  1996
Alisher    Tukhtaev   1   1997  1997
Dmitrii    Saltsman   1   1998  1998
Rustam    Zabirov    1   1998  1998
Denis     Kulbaev    1   1999  1999
Denis     Knitel    1   2000  2000
Rustam    Usmonov    1   2000  2000
Odil     Irgashev   1   2006  2006
Shujoat    Nematov    1   2006  2006
Rahmonaly   Barotov    1   2007  2007
Samad     Shohzukhurov 1   2008  2008
Alexei    Negmatov   1   2012  2012
Sokhib    Savankulov  1   2012  2012
Jahongir   Ergashev   1   2013  2013
Farkhod    Tokhirov   1   2014  2014


NB: Matches in 1992 and 1993 were not full FIFA internationals.
  Goal scorers: Ashurmamadov 2, Oraz Nazarov 1, Mukhamadiev 2, Mouminov 1

About this document

Prepared and maintained by László Földesi for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: László Földesi (foldesilaszlo@freemail.hu)
Last updated: 20 Nov 2014

(C) Copyright László Földesi and RSSSF 2006/14
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.