International Goals of Turkmenistan


Last match included: 24/05/2014 Philippines - Turkmenistan: 2 - 0 


Name              Goals First Last


Charyar     Mukhadov    13   1992  1999
Vladimir     Bayramov    12   2000  2013
Berdy      Shamuradov   9   2009  2013
Redzhep M.    Agabayev    9   1997  2003
Begenchmukhammet Kuliyev     9   1998  2004
Muslim      Agayev     8   1997  2003
Guvanch     Ovekov     8   2003  2009
Didarklych    Urazov     6   1996  2011
Gahrmanberdy   Conkayew    5   2009  2012
Berdymurad    Nurmuradov   5   1993  1994
Arslanmyrat   Amanow     5   2010  2013
Vitaly      Zolotukhin   4   1992  1994
Nazar      Bayramov    4   2003  2004
Djumadurdy    Meredov     4   1996  2001
Kakha      Gogoladze    4   2004  2004
Kurbangelidy   Durdyev     4   1992  2004
Mekan      Nasyrov     4   2007  2009
Mämmedaly    Garadanow    4   2007  2011
Kurbanmamed   Meredov     3   1992  1993
Ravshan     Mukhadov    3   1992  1994
Igor       Kislov     3   1998  1998
Kamil      Mingazov    3   1993  1994
Arif       Mizroev     3   2007  2009
Davlatmurod   Atayev     3   2009  2009
Guvanch     Abylow     2   2012  2013
         Lumadev     2   2000  2000
Andrei      Zavyalov    2   1998  1998
Roman      Bondarenko   2   1998  1998
Charyarkuli   Seydiev     2   1994  1994
Amandurdi    Annadurdiev   2   1994  1994
Artur      Gevorkyan    2   2007  2007
Guvanch     Hangeldiyew   2   2011  2012
Vyacheslav    Krendelev    2   2008  2011
Ruslan      Mingazov    2   2009  2012
Didar      Durdiyev    2   2014  2014
Dovlet      Bayramov    2   2004  2014
Süleyman     Muhadow     2   2012  2014
Begli      Nurmyradow   1   2010  2010
Arsen      Bagdasaryan   1   2004  2004
Artyom      Nazarov     1   2004  2004
Omar       Berdiyev    1   2003  2003
Gochkuli     Gochkuliev   1   2001  2001
Yuri       Borodolimov   1   2001  2001
         Molyev     1   2000  2000
         Banianov    1   2000  2000
Andrei      Khomin     1   1998  1998
Dmitri      Nezhelev    1   1998  1998
Valeri      Gulyan     1   1997  1997
Georgi      Tkavadze    1   1997  1997
Valeri      Broshin     1   1997  1997
Yuri       Plyuschenko   1   1996  1996
Konstantin    Podduyev    1   1996  1996
Aleksandr    Meredov     1   1993  1993
Aleksey     Kozlov     1   1992  1992
Valery      Kirillov    1   1992  1992
Artyom      Nikitenko    1   2007  2007
Rustam      Saparov     1   2008  2008
Yusup      Orazmamedov   1   2008  2008
Nahram      Bablin     1   2009  2009
Elman      Tagayev     1   2012  2012
Aleksandr    Boliyan     1   2012  2012
Akmyrat     Jumanazarow   1   2012  2012
Gurbangeldi   Batyrow     1   2013  2013
Bahtiyar     Hojaahmedov   1   2014  2014
NB: Matches in 1992 and 1993 were not full FIFA internationals. 
Scorers of matches against 
- Bhutan (8-0) 16.02.2000
- Myanmar(2-4) 03.10.2008
- Vietnam(3-2) 05.10.2008 
are missing.


About this document

Prepared and maintained by László Földesi for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: László Földesi (foldesilaszlo@freemail.hu)
Last updated: 20 Nov 2014

(C) Copyright László Földesi and RSSSF 2006/14
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.