Belarus - Record International Players

 • Appearances for Belarus National Team
 • Goalscoring for Belarus National Team

 • Last match included: Bulgaria-Belarus, 13 Nov 2016
  

  Appearances for Belarus National Team

   
  Name              First/Last   Caps Goals  Name in Belarussian Transcription
  Alexandr KULCHIY        1996-2012   101   5   Alyaksandr Kulchy
  Sergei GURENKO         1994-2006    80   3   Syarhei Hurenka
  Sergei OMELYUNCHUK       2002-2011    74   1   Syarhei Amelyanchuk
  Sergei KORNILENKO       * 2003-2016    78   17   Syarhei Karnilanka
  Aleksandr HLEB        * 2001-2016    77   6   Alyaksandr Hleb
  Timofey KALACHEV       * 2004-2016    76   10   Tsimafei Kalachou
  Sergei SHTANIUK         1995-2007    71   3   Syarhei Shtanyuk
  Maksim ROMASHCHENKO       1998-2008    63   20   Maksim Ramashchanka  
  Sergei KISLYAK        * 2009-2016    62   10
  Yuriy ZHEVNOV         * 2003-2015    58   0   Yury Zhaunou
  Valentin BELKEVICH       1992-2005	56   10   Valyantsin Byalkevich
  Aleksandr MARTINOVICH     * 2009-2016    54   2 
  Igor SHITOV          * 2009-2016    53   1
  Vitaly KUTUZOV        * 2002-2011    52   13   Vital Kutuzau  
  Andrei OSTROVSKIY       	1994-2005	52	1   Andrei Astrouski
  Anton PYTSILA         * 2008-2015    50   6
  Yegor FILIPENKO        * 2007-2016    47   1
  Vyacheslav HLEB        * 2004-2011    45   12   Vyachaslau Hleb
  Vitali RODIONOV        * 2007-2014    45   10
  Dmitry VERKHOVTSOV      * 2008-2014    44   3
  Maksim BORDACHEV       * 2009-2016    43   2
  Vladimir KORYTKO       * 2002-2012    40   3   Uladizmir Karytska 
  Stanislav DRAGUN       * 2011-2016    38   5  
  Alexandr KHATSKEVICH      1993-2005	38	4   Alyaksandr Khatskevich  
  Sergei KRIVETS        * 2009-2016    38   4 
  Vitaly BULYGA          2003-2008    37   8   Vital Bulyha 
  Andrei LAVRIK         	1997-2005	37	1   Andrei Lauryk 
  Denis KOVBA           2002-2006    36   1   Dzyanis Kouba 
  Yan TIGOREV          * 2005-2014    35   1
  Erik YAKHIMOVICH        	1993-2001	34	0   Erik Yakhimovich
  Gennadiy TUMILOVICH      	1998-2004	32	0   Henadz Tumilovich 
  Aleksandr YUREVICH      * 2006-2011    32   0
  Alexandr LUKHVICH       	1996-2003	31	0   Alyaksandr Lukhvich 
  Sergei YASKOVICH        	1994-2005	31	0   Syarhei Yaskovich  
  Igor STASEVICH        * 2007-2016    30   2
  Petr KACHURO          	1994-2002	29	5   Pyotr Kachura  
  Vladimir MAKOVSKIY       	1995-2006	28	4   Uladzimir Makouski
  Vasiliy KHOMUTOVSKIY      2001-2008    26   0   Vasil Khamutouski  
  Radislav ORLOVSKIY       	1992-2000	26	2   Radzislau Arlouski
  Valeriy SHANTALOSOV      	1992-2002	26	0   Valery Shantalosau 
  Sergei VEREMKO        * 2008-2014    26   0   Syarhei Veremka 
  Sergey BALANOVICH       * 2012-2016    25   2 
  Vasiliy BARANOV        	1995-2001	25	3   Vasil Baranau
  Sergei GERASIMETS       	1992-1999	25	7   Syarhei Herasimets 
  Renan BRESSAN         * 2012-2016    24   3
  Denis POLYAKOV        * 2010-2016    24   0
  Roman VASILYUK         	2000-2008	24   10   Raman Vasilyuk 
  Vladimir SHUNEIKO       	2000-2003	23	1   Uladzimir Shuneika 
  Igor TARLOVSKIY         1999-2005	22	1   Ihar Tarlouski  
  Pavel NEKHAYCHUK       * 2011-2016    21   1
  Vyacheslav GERASHCHENKO    	1997-2000	19	0   Vyachaslau Herashchanka
  Michail GORDEICHUK      * 2013-2016    19   4 
  Andrei SATSUNKEVICH    	1993-1998	18	0   Andrei Satsunkevich 
  Leonid KOVEL         * 2004-2011    17   3
  Sergei SOSNOVSKY       * 2009-2011    17   0
  Alexandr CHAIKA        	1995-2000	16	0   Alyaksandr Chaika 
  Pavel PLASKONNY        * 2006-2012    16   1
  Vitaliy TRUBILO        * 2011-2014    16   0
  Maksim VOLODKO        * 2014-2016    16   0
  Syarhey PALITSEVICH      * 2014-2016    15   1
  Myroslav ROMASHCHENKO   	1994-1998	15	1   Miraslau Ramashchanka 
  Pavel SITKO          * 2008-2013    15   2
  Oleg STRAHANOVICH        2006-2008    15   0
  Andrei DOVNAR       	1995-1997	14	0   Andrei Dounar 
  Dmitry LENTSEVICH       * 2006-2010    14   0
  Dmitri MOLOSH         * 2006-2011    14   0
  Edgar OLEKHONOVICH      * 2013-2014    14   1
  Oleg VERETILO         * 2011-2014    14   0 
  Nikolai KASHEVSKIY       2006-2009    13   0
  Aleksandr PAVLOV       * 2008-2013    13   0
  Artem RADKOV         * 2006-2013    13   0
  Nikolai RYNDYUK        	1997-2001	13	3   Mikalai Ryndzyuk 
  Mikhail SIVAKOV        * 2010-2016    13   0
  Alexandr TAIKOV     	1992-1996	13	1   Alyaksandr Taikou  
  Gennady BLIZNYUK        2004-2009    12   4
  Andrey HARBUNOV        * 2015-2016    12   0
  Pavel RODNENOK      	1994-1996	12	0   Pavel Radnyonak 
  Alexandr KHRAPKOVSKIY      2002-2004    11   0   Alyaksandr Khrapkouski
  Ivan MAEVSKI         * 2015-2016    11   0
  Vitaly VOLODENKOV        2001-2006    11   0   Vital Valadzyankou
  Andrei YUSIPETS     	1994-1996	11	0   Andrei Yusipets 
  Vladimir ZHURAVEL    	1993-1997	11	0   Uladzimir Zhuravel
  Artem KONTSEVOIY        2006-2008    10   0
  Vadim SKRIPCHENKO       	1997-2001	10	2   Vadzim Skrypchanka 
  
  * still active
  
  

  Goalscoring for Belarus National Team

  
  Name              First/Last   Goals  Name in Belarussian Transcription
  
  Maksim ROMASHCHENKO       1998-2008   20   Maksim Ramashchanka 
  Sergei KORNILENKO       * 2003-2016   17   Syarhei Karnilanka
  Vitaly KUTUZOV         2002-2011   13   Vital Kutuzau
  Vyacheslav HLEB        * 2004-2011   12   Vyachaslau Hleb
  Valentin BELKEVICH       	1992-2005   10   Valyantsin Byalkevich 
  Timofey KALACHEV       * 2004-2016   10   Tsimafei Kalachou 
  Sergei KISLYAK        * 2009-2016   10
  Vitali RODIONOV        * 2007-2014   10
  Roman VASILYUK         	2000-2008   10   Raman Vasilyuk  
  Vitaly BULYGA          2003-2008    8   Vital Bulyha   
  Sergei GERASIMETS       	1992-1999	7   Syarhei Herasimets 
  Aleksandr HLEB        * 2001-2016    6   Alyaksandr Hleb
  Anton PYTSILA         * 2008-2015    6
  Stanislav DRAGUN       * 2011-2016    5
  Petr KACHURO          	1994-2002	5   Pyotr Kachura 
  Alexandr KULCHIY        1996-2012    5   Alyaksandr Kulchy
  
  * still active
  
  

  About this document

  With thanks to Mike Dryomin and http://www.belarusfootball.com

  Prepared and maintained by Roberto Mamrud for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

  Author: Roberto Mamrud (roberto.mamrud@gmail.com)
  Last updated: 22 Dec 2016

  (C) Copyright Roberto Mamrud and RSSSF 2002/16
  You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.