Cyprus - Participations per club at Cypriot First Division

Participations per club (1934/35 - 2020/21>)

AEL Limassol			81	1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
APOEL Nicosia			81	1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Anorthosis Famagusta		76	1934/35 1935/36 1936/37 1946/47 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21					
Olympiakos Nikosia		70	1934/35 1935/36 1936/37 1938/39 1939/40 1940/41 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1968/69 1970/71 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2010/11 2011/12 2012/13 2017/18 2019/20 2020/21											
Omonia Nicosia			66	1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21															
Apollon Limassol		63	1957/58 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21																		
Nea Salamina Famagusta		60	1955/56 1956/57 1957/58 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2002/03 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2009/10 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21																					
Aris Limassol			54	1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1954/55 1956/57 1957/58 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1994/95 1995/96 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07 2007/08 2009/10 2011/12 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18																											
EPA Larnaca			51	1934/35 1935/36 1938/39 1939/40 1940/41 1944/45 1945/46 1946/47 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94																														
Pezoporikos Larnaca		50	1938/39 1939/40 1944/45 1945/46 1946/47 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94																															
Enosis Neon Paralimni		49	1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2018/19 2019/20 2020/21																																
Alki Larnaca			44	1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1989/90 1990/91 1991/92 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2001/02 2002/03 2004/05 2007/08 2008/09 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14																																					
Ethnikos Achna			33	1983/84 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2019/20 2020/21																																																
AEK Larnaca			26	1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21																																																							
APOP Paphos			19	1966/67 1967/68 1971/72 1973/74 1977/78 1978/79 1979/80 1981/82 1982/83 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1992/93 1996/97 1997/98 1999/00
Cetinkaya Turk			18	1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55							
Evagoras Paphos			18	1968/69 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1981/82 1984/85 1989/90 1991/92 1992/93 1993/94 1995/96 1997/98 1998/99								
Doxa Katokopias			17	1998/99 2000/01 2001/02 2003/04 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21																																																																
Digenis Akritas Morphou		15	1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 2000/01 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07																																																																		
Ermis Aradippou			14	1983/84 1985/86 1986/87 2001/02 2009/10 2010/11 2011/12 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2020/21																																																																			
Omonia Aradippou		13	1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1986/87 1988/89 1991/92 1993/94 1994/95 1995/96																																																																				
AYMA				11	1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1960/61 1961/62																																																																						
AEP Paphos			10	2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2006/07 2008/09 2009/10 2010/11 2012/13																																																																							
ASIL Lysi			8	1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1972/73 1974/75 1975/76 1976/77																																																																									
Anagennisi Dherynia		7	1987/88 1996/97 1997/98 1999/00 2003/04 2011/12 2016/17																																																																										
APEP Pitsilia			7	1987/88 1990/91 1993/94 1996/97 2005/06 2008/09 2009/10																																																																										
APOP Kinyras Pegeia		5	2005/06 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11																																																																												
Pafos FC			5	2015/16 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21																																																																												
A.O. Ayia Napa			4	2006/07 2012/13 2014/15 2015/16																																																																													
Keravnos Strovolou		4	1979/80 1980/81 1981/82 1988/89																																																																													
Orfeas Nicosia			4	1959/60 1960/61 1961/62 1962/63																																																																													
Trast AC			4	1934/35 1935/36 1936/37 1937/38																																																																													
Ethnikos Assia			3	1997/98 1999/00 2001/02																																																																														
Alki Oroklini			2	2017/18 2018/19																																																																															
Chalkanoras Idaliou		2	1976/77 1977/78																																																																															
Karmiotissa Pano Polemidion	2	2016/17 2020/21																																																																															
AEK Kouklia			1	2013/14																																																																																
AEZ Zakakiou			1	2016/17																																																																																
Atromitos Yeroskipou		1	2008/09																																																																																
Onisilos Sotira			1	2003/04																																																																																
Othellos Athienou		1	2014/15																																																																																
THOI Lakatamia			1	2005/06																																																																																


Note: 
1963/64 and 2019/20 Cypriot First Division, where the championships were abandoned, are included in the table.
APEP Pitsilia has one participation as APEP Limassol (1987/88)
Cetinkaya Turk has 12 participations as Lefkosa Turk Spor Kulubu (1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 
1938/39, 1939/40, 1940/41, 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1948/49)


list of champions.

all-time table

all-time final placings

second level participants

third level participants

fourth level participants


About this document

Prepared and maintained by Xaris Xarilaou for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Xaris Xarilaou (e_xaris1@hotmail.com)
Last updated: 19 Aug 2020

(C) Copyright Xaris Xarilaou and RSSSF 2016/20
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.