Russia 2017/18 National Students Football League


NATIONAL STUDENTS FOOTBALL LEAGUE 2017/18 (4th Edition)
=======================================================

PREMIER GROUP [First Level]
---------------------------

Participants:

CFU    Crimean Federal University [Simferopol]
CSU    Chechnya State University [Grozny]
KSTU   Kaliningrad State Technical University
KubSU   Kuban State University [Krasnodar]
MIPT   Moscow Institute of Physics & Technology [Dolgoprudny]
NCFU   North Caucasus Federal University [Stavropol]
OryolSU  Oryol State University
RUE    Russian University of Economics [Moscow]
SFU    Southern Federal University [Rostov-na-Donu]
SPSU   St.Petersburg State University
SPSUITD  St.Petersburg State University of Industrial Technology & Design
SSAPEST  Smolensk State Academy of Physical Education, Sport & Tourism
SSU    Saratov State University
TSU    Tambov State University
UrFU   Ural Federal University [Yekaterinburg]
VRSAPCST Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism [Kazan]

Round 1 [Yekaterinburg]
[Sep 25]
SSU Saratov      2-1 KSTU Kaliningrad   
 [V.Shpitalny 20, M.Zakharyan 58 - A.Gyulishanyan 48]
UrFU Yekaterinburg  2-0 TSU Tambov      
 [A.Yarmoshenko 8, N.Polyakov 27]
[Sep 26]
UrFU Yekaterinburg  2-0 KSTU Kaliningrad 
 [K.Reshetnikov 49, V.Komlev 79]
TSU Tambov      0-4 SSU Saratov     
 [A.Surovtsev 25, 60, M.Hacımuradov 33, Ya.Krasnov 50]
[Sep 27]
UrFU Yekaterinburg  0-0 SSU Saratov     
TSU Tambov      4-1 KSTU Kaliningrad   
 [V.Chimboto 18, S.Arkhipov 41, V.Blokhin 55, Yu.Gusev 78 pen - B.Nezhivoi 70]

Round 2 [Dolgoprudny]
[Sep 30]
SFU Rostov-na-Donu  2-1 CSU Grozny      
 [A.Cherevichenko 59, A.Lomovtsev 74 - Z.Labazanov 78 pen]
MIPT Dolgoprudny   2-1 NCFU Stavropol    
 [V.Hugayev 49, V.Mentei 67 - M.Mähämmädov 21]
[Oct 1]
NCFU Stavropol    1-0 SFU Rostov-na-Donu  
 [I.Bespaly 64]
MIPT Dolgoprudny   0-3 CSU Grozny      
 [A.Baygirayev 6, I.Yahyayev 10, A.Davlitgereyev 77]
[Oct 2]
MIPT Dolgoprudny   0-3 SFU Rostov-na-Donu  
 [A.Cherevichenko 47, 69, A.Lomovtsev 80]
NCFU Stavropol    0-3 CSU Grozny      
 [Z.Labazanov 49, Sh.Kuduzov, Z.Maysultanov 77]

Round 3 [Tambov]
[Oct 7]
KubSU Krasnodar    3-1 VRSAPCST Kazan    
 [S.Babenko 40 pen, Ngok Han 68, I.Matyushenko 76 - V.Kudryashov 59]
TSU Tambov      2-0 MIPT Dolgoprudny   
 [V.Blokhin 12, S.Arkhipov 59 pen]
[Oct 8]
TSU Tambov      0-1 VRSAPCST Kazan    
 [A.Savelyev 71]
MIPT Dolgoprudny   1-2 KubSU Krasnodar   
 [V.Hugayev 42 - Z.Rahimov 1, I.Matyushenko 52]
[Oct 9]
TSU Tambov      1-2 KubSU Krasnodar   
 [V.Blokhin 47 - Z.Rahimov 5, I.Matyushenko 56]
MIPT Dolgoprudny   2-4 VRSAPCST Kazan    
 [V.Mentei 41, V.Hugayev 57 - A.Vasyov 8, V.Kudryashov 16, 
  D.Şämsimöxämmätov (MIPT) 24 og, A.Kärimov 66]

Round 4 [Kazan]
[Oct 31]
VRSAPCST Kazan    1-2 RUE Moscow      
 [A.Vasyov 13 - A.Akimov 11, A.Talalayev 49]
UrFU Yekaterinburg  1-0 SPSU St.Petersburg  
 [A.Kashkarov 49]
[Nov 1]
VRSAPCST Kazan    0-0 SPSU St.Petersburg  
RUE Moscow      0-2 UrFU Yekaterinburg  
 [G.Ivanov 22, E.Quliyev 36]
[Nov 2]
VRSAPCST Kazan    3-1 UrFU Yekaterinburg  
 [A.Gıyläcetdinov 22, A.Şämsetdinov 26, V.Kudryashov 60 - K.Reshetnikov 36]
RUE Moscow      4-2 SPSU St.Petersburg  
 [A.Agajanyan 40, C.Färzäliyev 43, A.Akimov 50, A.Talalayev 53 - D.Frolov 7, A.Shiryayev 70]

Round 5 [Smolensk]
[Nov 6]
SFU Rostov-na-Donu  0-1 SPSUITD St.Petersburg
 [D.Garibov 43]
SSAPEST Smolensk   0-0 OryolSU Oryol    
[Nov 7]
SSAPEST Smolensk   1-0 SPSUITD St.Petersburg
 [I.Zenkin 59]
OryolSU Oryol     2-3 SFU Rostov-na-Donu  
 [M.Nikolayev 25, N.Chunikhin 33 - A.Cherevichenko 35, A.Valuiskiy 36, M.Serov 62]
[Nov 8]
OryolSU Oryol     3-1 SPSUITD St.Petersburg
 [A.Remizov 46, Yu.Savosin 71 pen, N.Chunikhin 77 - V.Romanov 35]
SSAPEST Smolensk   3-0 SFU Rostov-na-Donu  
 [A.Vinokurov 44, N.Ponomaryov 56, M.Kovalyov 58]

Round 6 [Grozny]
[Nov 14]
SSAPEST Smolensk   0-0 RUE Moscow      
CSU Grozny      6-0 CFU Simferopol    
 [S.Suleymanov 12, 21, 51, 77, Z.Labazanov 40, M.Shapiyev 70]
[Nov 15]
CSU Grozny      1-3 RUE Moscow      
 [S.Suleymanov 61 - A.Talalayev 24, A.Akimov 54, K.Tkachenko 59]
CFU Simferopol    0-3 SSAPEST Smolensk   
 [V.Meshkovskiy 43, 58, S.Snytko 68]
[Nov 16]
CSU Grozny      1-1 SSAPEST Smolensk   
 [R.Askhabov 54 - S.Snytko 39]
CFU Simferopol    0-3 RUE Moscow      
 [A.Talalayev 10, 62, A.Galoyan 80]

Round 7 [Krasnodar]
[Feb 27]
KubSU Krasnodar    0-1 SSAPEST Smolensk   
 [I.Zhvachkin 80]
SSU Saratov      1-0 SPSU St.Petersburg  
 [A.Zibrov 24]
[Feb 28]
SSAPEST Smolensk   0-0 SSU Saratov     
KubSU Krasnodar    5-1 SPSU St.Petersburg  
 [D.Prokopenko 13, 29, 36, I.Matyushenko 67, 78 - Ye.Skripnikov 7]
[Mar 1]
KubSU Krasnodar    2-1 SSU Saratov     
 [A.Vardania 11, D.Prokopenko 78 - A.Surovtsev 62]
SSAPEST Smolensk   3-0 SPSU St.Petersburg  
 [S.Snytko 33, 44, I.Fyodorov 63]

Round 8 [Stavropol]
[Mar 6]
NCFU Stavropol    2-3 CFU Simferopol    
 [D.Luft 14, I.Ilchenko 68 - Ye.Gerber 7, 43, 45]
SPSUITD St.Petersburg 1-4 TSU Tambov      
 [M.Morozov 62 pen - V.Blokhin 8, Ye.Belyakov 13, M.Petrov 52 pen, Ye.Kazadayev 65]
[Mar 7]
SPSUITD St.Petersburg 3-1 CFU Simferopol    
 [A.Mozhegov 16, K.Makeyev 61, A.Patrelyak 67 - A.Tarailov 71]
NCFU Stavropol    1-4 TSU Tambov      
 [F.Nazgaidze 61 pen - Ye.Kazadayev 10, I.Matveyev 52, S.Arkhipov 63, V.Chimboto 72]
[Mar 8]
NCFU Stavropol    0-4 SPSUITD St.Petersburg
 [A.Mozhegov 10, A.Patrelyak 45, K.Makeyev 51, A.Sushkov 62]
TSU Tambov      3-0 CFU Simferopol    
 [V.Blokhin 32, Ye.Kazadayev 80, 81]

Round 9 [Rostov-na-Donu]
[Mar 13]
KSTU Kaliningrad   0-1 RUE Moscow      
 [C.Färzäliyev 70]
SFU Rostov-na-Donu  0-1 KubSU Krasnodar   
 [Ye.Nesterenko 62]
[Mar 14]
KubSU Krasnodar    1-1 KSTU Kaliningrad   
 [D.Prokopenko 77 - A.Gyulishanyan 8]
SFU Rostov-na-Donu  2-1 RUE Moscow      
 [A.Lomovtsev 12, S.Lednyov 53 - Kh.Nersisyan 69]
[Mar 15]
SFU Rostov-na-Donu  4-2 KSTU Kaliningrad   
 [R.Bogdanov 22, V.Rudenko 52, S.Lednyov 64, A.Lomovtsev 80 - Y.Fane 28, 45]
KubSU Krasnodar    5-0 RUE Moscow      
 [D.Prokopenko 11, A.Vardania 37, 48, 69, I.Matyushenko 54]

Round 10 [Eupatoria]
[Mar 20]
CFU Simferopol    3-0 MIPT Dolgoprudny   
 [V.Lebedev 14, Ye.Gerber 50, A.Tarailov 71]
UrFU Yekaterinburg  1-1 OryolSU Oryol    
 [K.Reshetnikov 23 - M.Nikolayev 48]
[Mar 21]
MIPT Dolgoprudny   1-0 UrFU Yekaterinburg  
 [V.Mentei 69]
CFU Simferopol    3-0 OryolSU Oryol    
 [A.Kirsanov 23, V.Vorontsov 68, A.Nedre 78]
[Mar 22]
CFU Simferopol    0-1 UrFU Yekaterinburg  
 [K.Reshetnikov 59]
MIPT Dolgoprudny   0-5 OryolSU Oryol    
 [A.Akulov 48, N.Chunikhin 56, 77, M.Nikolayev 58, 62]

Round 11 [Kaliningrad]
[Mar 27]
NCFU Stavropol    2-2 SSAPEST Smolensk   
 [D.Luft 40, 80 - V.Meshkovskiy 22, 76]
KSTU Kaliningrad   2-0 VRSAPCST Kazan    
 [D.Spodarets 2, V.Kondratyev 41]
[Mar 28]
KSTU Kaliningrad   0-5 SSAPEST Smolensk   
 [V.Meshkovskiy 12 pen, 24, N.Ponomaryov 19, N.Pankevich 40, V.Gorkov 73]
NCFU Stavropol    2-1 VRSAPCST Kazan    
 [I.Ilchenko 22, 79 - V.Kudryashov 24]
[Mar 29]
SSAPEST Smolensk   2-2 VRSAPCST Kazan    
 [M.Kovalyov 32, I.Zenkin 53 - Ye.Michurin 46, A.Kuklev 70]
KSTU Kaliningrad   0-3 NCFU Stavropol    
 [I.Rychagov 58, I.Ilchenko 70, M.Mähämmädov 75 pen]

Round 12 [St.Petersburg]
[Apr 3]
SPSUITD St.Petersburg 1-2 KubSU Krasnodar   
 [A.Mozhegov 18 - A.Vardania 24, I.Matyushenko 75]
UrFU Yekaterinburg  1-2 CSU Grozny      
 [A.Omarbekov 63 - S.M.Suleymanov 23, 39 pen]
[Apr 4]
SPSUITD St.Petersburg 1-2 CSU Grozny      
 [K.Makeyev 37 - A.Chergisbiyev 20, A.Davlitgereyev 80]
KubSU Krasnodar    2-0 UrFU Yekaterinburg  
 [I.Matyushenko 63, 80 pen]
[Apr 5]
SPSUITD St.Petersburg 3-0 UrFU Yekaterinburg  
 [K.Makeyev 40, A.Mozhegov 61, N.Shumeiko 65]
KubSU Krasnodar    0-0 CSU Grozny      

Round 13 [Moscow]
[Apr 10]
RUE Moscow      5-3 OryolSU Oryol    
 [A.Talalayev 8, 22, K.Tkachenko 28, A.Akimov 53, C.Färzäliyev 70 - 
  M.Seryogin 15, Ye.Ruchkin 18, Yu.Savosin 32]
SSU Saratov      2-0 NCFU Stavropol    
 [A.Surovtsev 60, I.Yanenko 62]
[Apr 11]
OryolSU Oryol     1-4 SSU Saratov     
 [A.Akulov 39 - A.Surovtsev 33, 77, Ya.Krasnov 70, D.Kotyukh 80]
RUE Moscow      2-2 NCFU Stavropol    
 [N.Pshenichnikov 67, A.Galoyan 78 - I.Ilchenko 47, 80]
[Apr 12]
RUE Moscow      1-2 SSU Saratov     
 [A.Akimov 2 - R.Räxmätullin 36, A.Zibrov 52 pen]
OryolSU Oryol     2-0 NCFU Stavropol    
 [D.Umrikhin 34, A.Akulov 62]

Table:

 1.KubSU Krasnodar    12  9 2 1 25- 8 29 
 2.SSAPEST Smolensk    12  6 6 0 21- 5 24 [C]
 3.SSU Saratov       9  6 2 1 16- 5 20 [2-1]
 4.RUE Moscow       12  6 2 4 22-20 20 [1-2]
 5.CSU Grozny       9  5 2 2 19- 8 17 [2-1]
 6.UrFU Yekaterinburg   12  5 2 5 11-12 17 [1-2]
 7.TSU Tambov       9  5 0 4 18-12 15 
 8.SFU Rostov-na-Donu   9  5 0 4 14-12 15 
 9.SPSUITD St.Petersburg  9  4 0 5 15-13 12 
10.OryolSU Oryol      9  3 2 4 17-17 11 [2-0]
11.NCFU Stavropol     12  3 2 7 14-25 11 [0-2, 2-1]
12.VRSAPCST Kazan     9  3 2 4 13-14 11 [1-2] [+]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.CFU Simferopol     9  3 0 6 10-21  9 
14.MIPT Dolgoprudny    9  2 0 7  6-23  6 
-------------------------------------------------
15.KSTU Kaliningrad    9  1 1 7  7-22  4 [+]
16.SPSU St.Petersburg   6  0 1 5  3-14  1 

[C] Defending Champions

Top scorers:

1.Ivan Matyushenko (KubSU Krasnodar)   9
2.Said-Magomed Suleymanov (CSU Grozny)  7
 Andrei Talalayev (RUE Moscow)     7
4.Ivan Ilchenko (NCFU Stavropol)     6
 Vasiliy Meshkovskiy (SSAPEST Smolensk) 6
 Dmitriy Prokopenko (KubSU Krasnodar)  6
 Andrei Surovtsev (SSU Saratov)     6
8.Anton Akimov (RUE Moscow)       5
 Vitaliy Blokhin (TSU Tambov)      5
 Amal Vardania (KubSU Krasnodar)    5

Round 14
[Apr 17]
SPSU St.Petersburg  - MIPT Dolgoprudny   
SPSUITD St.Petersburg - KSTU Kaliningrad   
[Apr 18]
SPSU St.Petersburg  - KSTU Kaliningrad   
MIPT Dolgoprudny   - SPSUITD St.Petersburg
[Apr 19]
MIPT Dolgoprudny   - KSTU Kaliningrad   
SPSU St.Petersburg  - SPSUITD St.Petersburg

Round 15
[Apr 24]
SFU Rostov-na-Donu  - VRSAPCST Kazan    
SSU Saratov      - CFU Simferopol    
[Apr 25]
SSU Saratov      - VRSAPCST Kazan    
CFU Simferopol    - SFU Rostov-na-Donu  
[Apr 26]
SSU Saratov      - SFU Rostov-na-Donu  
CFU Simferopol    - VRSAPCST Kazan    

Round 16
[May 1]
CSU Grozny      - TSU Tambov      
OryolSU Oryol     - SPSU St.Petersburg  
[May 2]
OryolSU Oryol     - TSU Tambov      
SPSU St.Petersburg  - CSU Grozny      
[May 3]
OryolSU Oryol     - CSU Grozny      
SPSU St.Petersburg  - TSU Tambov      

Round 17
[May 22]
TSU Tambov      - SFU Rostov-na-Donu  
SSAPEST Smolensk   - UrFU Yekaterinburg  
[May 23]
NCFU Stavropol    - UrFU Yekaterinburg  
SPSU St.Petersburg  - CFU Simferopol    
TSU Tambov      - RUE Moscow      
KubSU Krasnodar    - OryolSU Oryol    
VRSAPCST Kazan    - SPSUITD St.Petersburg
CSU Grozny      - KSTU Kaliningrad   
SSU Saratov      - MIPT Dolgoprudny   

Round 18 [May 24]
SFU Rostov-na-Donu  - SPSU St.Petersburg  
SSU Saratov      - CSU Grozny      
VRSAPCST Kazan    - OryolSU Oryol    
KSTU Kaliningrad   - CFU Simferopol    
KubSU Krasnodar    - NCFU Stavropol    
SSAPEST Smolensk   - MIPT Dolgoprudny   
RUE Moscow      - SPSUITD St.Petersburg

Round 19 [May 25]
SSAPEST Smolensk   - TSU Tambov      
VRSAPCST Kazan    - CSU Grozny      
NCFU Stavropol    - SPSU St.Petersburg  
UrFU Yekaterinburg  - SFU Rostov-na-Donu  
RUE Moscow      - MIPT Dolgoprudny   
OryolSU Oryol     - KSTU Kaliningrad   
SSU Saratov      - SPSUITD St.Petersburg
KubSU Krasnodar    - CFU Simferopol    FIRST GROUP [Second Level]
--------------------------

Participants:

BFU    Baltic Federal University [Kaliningrad]
CSPU    Chuvash State Pedagogical University [Cheboksary]
DSTU    Don State Technical University [Rostov-na-Donu]
FEFU    Far Eastern Federal University [Vladivostok]
KBSU    Kabardino-Balkarian State University [Nalchik]
KNRTU-KAI Kazan National Research Technical University - Kazan Aviation Institute
MCPU    Moscow City Pedagogical University
MSPU    Moscow State Pedagogical University
NCIMM   North Caucasian Institute of Mining & Metallurgy [Vladikavkaz]
PSNRU   Perm State National Research University
SevSU   Sevastopol State University
SPSPU   St.Petersburg State Polytechnic University
TulSU   Tula State University

Round 1 [Rostov-na-Donu]
[Sep 12]
NCIMM Vladikavkaz  2-1 SevSU Sevastopol  
 [Z.Tsakoyev 4, 48 - Ye.Rybalka 24]
KBSU Nalchik    1-1 DSTU Rostov-na-Donu
 [A.Atajukin 18 - D.Grebenyukov 27]
[Sep 13]
NCIMM Vladikavkaz  0-4 DSTU Rostov-na-Donu
 [D.Ivankov 20, 32, 65, D.Karpenko 60]
SevSU Sevastopol  0-4 KBSU Nalchik    
 [R.Balagov 25, A.Ashinov 39, A.Kurmanov 47 pen, A.Urusov 67]
[Sep 14]
SevSU Sevastopol  0-3 DSTU Rostov-na-Donu
 [D.Grebenyukov 12, A.Napolov 17, D.Ivankov 58]
NCIMM Vladikavkaz  0-1 KBSU Nalchik    
 [A.Ashinov 62]

Round 2 [Perm]
[Sep 20]
PSNRU Perm     0-2 DSTU Rostov-na-Donu
 [D.Ivankov 18, A.Napolov 70]
SPSPU St.Petersburg 2-3 MSPU Moscow    
 [S.Ivankov 19, N.Kostenko 42 - S.Vasilenko 4, A.Semakhin 16, A.Smirnov 44]
[Sep 21]
PSNRU Perm     1-1 MSPU Moscow    
 [O.Ushenin 19 pen - S.Vasilenko 70]
DSTU Rostov-na-Donu 0-1 SPSPU St.Petersburg
 [I.Takhistov 23]
[Sep 22]
PSNRU Perm     0-1 SPSPU St.Petersburg
 [I.Andriyanov 48]
DSTU Rostov-na-Donu 2-0 MSPU Moscow    
 [D.Grebenyukov 29, D.Ivankov 47]

Round 3 [Tula]
[Oct 10]
DSTU Rostov-na-Donu 1-1 CSPU Cheboksary  
 [A.Napolov 43 - D.Leontyev 27]
TulSU Tula     1-0 MCPU Moscow    
 [P.Kuznetsov 33]
[Oct 11]
TulSU Tula     2-2 DSTU Rostov-na-Donu
 [D.Kuznetsov 24, R.Normatov 50 - A.Pokazanchik 16, D.Grebenyukov 43]
MCPU Moscow     0-2 CSPU Cheboksary  
 [D.Leontyev 34, D.Alexeyev 41]
[Oct 12]
DSTU Rostov-na-Donu 6-2 MCPU Moscow    
 [K.Khaplanov (Mos) 24 og, D.Grebenyukov 35, D.Ivankov 53, 65, 
  D.Karpenko 54, 58 - R.Quliyev 25, S.Vasechkin 70]
TulSU Tula     1-0 CSPU Cheboksary  
 [A.Zhabin 19]

Round 4 [Kazan]
[Oct 27]
KNRTU-KAI Kazan   0-2 SPSPU St.Petersburg
 [N.Kostenko 10, K.Malakhov 70]
NCIMM Vladikavkaz  1-1 TulSU Tula     
 [Z.Tsakoyev 34 - D.Kuznetsov 41]
[Oct 28]
SPSPU St.Petersburg 0-1 NCIMM Vladikavkaz 
 [Z.Tsakoyev 64]
TulSU Tula     2-0 KNRTU-KAI Kazan  
 [D.Kuznetsov 58, 67]
[Oct 29]
SPSPU St.Petersburg 1-0 TulSU Tula     
 [I.Andriyanov 49]
NCIMM Vladikavkaz  1-1 KNRTU-KAI Kazan  
 [Z.Tsakoyev 32 - I.Karpov 22]

Round 5 [Cheboksary]
[Nov 3]
KNRTU-KAI Kazan   0-1 CSPU Cheboksary  
 [I.Popov 70]
PSNRU Perm     1-2 SevSU Sevastopol  
 [D.Tyukalov 63 pen - V.Kovalchuk 60, L.Litvinenko 67]
[Nov 4]
PSNRU Perm     0-2 CSPU Cheboksary  
 [D.Alexeyev 41, A.Sadulayev 67]
SevSU Sevastopol  2-1 KNRTU-KAI Kazan  
 [N.Vasilyev (KNRTU) 16 og, S.Myasnikov 29 - M.Tugantsev 35]
[Nov 5]
CSPU Cheboksary   0-0 SevSU Sevastopol  
PSNRU Perm     1-1 KNRTU-KAI Kazan  
 [O.Ushenin 30 - I.Altıbayev 70]

Round 6 [Moscow]
[Nov 8]
BFU Kaliningrad   1-1 MCPU Moscow    
 [O.Kartashov 64 - S.Vasechkin 47]
SPSPU St.Petersburg 2-1 SevSU Sevastopol  
 [M.Petrov 52, N.Kostenko 62 - Ye.Rybalka 16]
[Nov 9]
SevSU Sevastopol  0-2 BFU Kaliningrad  
 [D.Guselnikov 27, A.Kutsero 70]
MCPU Moscow     3-2 SPSPU St.Petersburg
 [I.Ferapontov 33 pen, S.Vasechkin 40, 70 - S.Ivanov 11, V.Yurchenko 21]
[Nov 10]
MCPU Moscow     0-0 SevSU Sevastopol  
BFU Kaliningrad   2-0 SPSPU St.Petersburg
 [D.Kiryukhin 48, I.Baranov 68]

Round 7 [Vladikavkaz]
[Mar 2]
CSPU Cheboksary   0-1 NCIMM Vladikavkaz 
 [S.Gudiyev 70]
BFU Kaliningrad   1-1 MSPU Moscow    
 [V.Ryskov 11 - R.Yakupov 3]
[Mar 3]
MSPU Moscow     1-2 NCIMM Vladikavkaz 
 [A.Kuznetsov 41 - S.Gudiyev 44, S.Kochiyev 57]
BFU Kaliningrad   1-0 CSPU Cheboksary  
 [N.Levenko 44 pen]
[Mar 4]
CSPU Cheboksary   1-1 MSPU Moscow    
 [U.Ibrahimov 12 - V.Sagin 70]
NCIMM Vladikavkaz  3-3 BFU Kaliningrad  
 [A.Yevtukh (BFU) 4 og, A.Gazdarov 11, S.Gudiyev 64 - A.Kutsero 7, D.Kiryukhin 37, E.Tereshchuk 57]

Round 8 [Nalchik]
[Mar 9]
TulSU Tula     1-2 BFU Kaliningrad  
 [D.Kuznetsov 20 - A.Kutsero 29, V.Ryskov 35]
PSNRU Perm     0-4 KBSU Nalchik    
 [A.Ashinov 16, A.Glashev 30, I.Kojayev 37, R.Balagov 56]
[Mar 10]
PSNRU Perm     0-1 BFU Kaliningrad  
 [I.Baranov 50]
KBSU Nalchik    1-1 TulSU Tula     
 [A.Glashev 62 - D.Kuznetsov 66]
[Mar 11]
KBSU Nalchik    1-1 BFU Kaliningrad  
 [A.Kurmanov 41 - D.Kiryukhin 65]
PSNRU Perm     2-2 TulSU Tula     
 [A.Melekhov 28, O.Ushenin 69 - D.Kuznetsov 35, R.Pekulov 47]

Round 9 [Sevastopol]
[Mar 17]
MSPU Moscow     2-2 TulSU Tula     
 [A.Kuznetsov 5, D.Yermishkin 22 - R.Pekulov 42, I.Savkin 63 pen]
FEFU Vladivostok  0-0 SevSU Sevastopol  
[Mar 18]
MSPU Moscow     2-1 FEFU Vladivostok  
 [G.Vorontsov 30, A.Smirnov 54 - V.Lobzhin 22]
SevSU Sevastopol  0-2 TulSU Tula     
 [D.Kuznetsov 25, 70]
[Mar 19]
MSPU Moscow     3-3 SevSU Sevastopol  
 [D.Yermishkin 22, A.Belomyttsev 23, K.Kuzmanoski 70 - 
  A.Litvinenko 32, A.Shveikin 57, I.Chistyakov 69]
FEFU Vladivostok  2-1 TulSU Tula     
 [D.Peshkov 51, L.Manevich 61 - R.Normatov 28]

Round 10 [Kaliningrad]
[Mar 24]
KNRTU-KAI Kazan   0-2 DSTU Rostov-na-Donu
 [D.Ivankov 13, 68]
BFU Kaliningrad   1-2 FEFU Vladivostok  
 [I.Baranov 9 - I.Chechin 3, 44]
[Mar 25]
DSTU Rostov-na-Donu 2-1 BFU Kaliningrad  
 [S.Babayev 44, A.Napolov 70 pen - D.Guselnikov 57]
FEFU Vladivostok  1-0 KNRTU-KAI Kazan  
 [D.Kalugin 34]
[Mar 26]
KNRTU-KAI Kazan   0-1 BFU Kaliningrad  
 [A.Kutsero 31]
FEFU Vladivostok  1-1 DSTU Rostov-na-Donu
 [S.Shtyrkov 46 - D.Ivankov 69]

Round 11 [Moscow]
[Apr 13]
KBSU Nalchik    3-0 KNRTU-KAI Kazan  
 [H.Kushhov 2, A.Ozrokov 35, A.Ashinov 60]
MCPU Moscow     0-0 MSPU Moscow    
[Apr 14]
MSPU Moscow     0-6 KBSU Nalchik    
 [A.Ozrokov 1, R.Balagov 6, H.Kushhov 8, M.Horanov 19, A.Ashinov 52, 58]
KNRTU-KAI Kazan   4-0 MCPU Moscow    
 [I.Altıbayev 33, 35, N.Vasilyev 60, D.Kozyrev 64]
[Apr 15]
KBSU Nalchik    3-0 MCPU Moscow    
 [A.Ashinov 1, V.Zhulin (MCPU) 34 og, I.Dudarov 42]
MSPU Moscow     1-0 KNRTU-KAI Kazan  
 [A.Kuznetsov 41]

Table:

 1.DSTU Rostov-na-Donu  12  7 4 1 26- 9 25 Promoted
 2.BFU Kaliningrad    12  6 4 2 17-11 22 [+]
-------------------------------------------------
 3.KBSU Nalchik      9  6 3 0 24- 3 21 
 4.TulSU Tula       12  4 5 3 16-13 17 [+]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 5.SPSPU St.Petersburg   9  5 0 4 11-10 15 
 6.NCIMM Vladikavkaz    9  4 3 2 11-12 15 [+]
 7.MSPU Moscow      12  3 6 3 15-21 15 
 8.CSPU Cheboksary     9  3 3 3  7- 5 12 
 9.FEFU Vladivostok    6  3 2 1  7- 5 11 [+]
10.SevSU Sevastopol    12  2 4 6  9-20 10 [+]
11.MCPU Moscow       9  1 3 5  6-19  6 [+]
12.KNRTU-KAI Kazan    12  1 2 9  7-17  5 [-]
13.PSNRU Perm       9  0 3 6  5-16  3 [+]

NB: DSUT Makhachkala, MSUDT Moscow, NSTU Novosibirsk, and TPU Tomsk withdrew.

Top scorers:

1.Daniil Ivankov (DSTU Rostov)    11
2.Dmitriy Kuznetsov (TulSU Tula)   10
3.Aslan Ashinov (KBSU Nalchik)     7
4.Dmitriy Grebenyukov (DSTU Rostov)  5
 Zaurbek Tsakoyev (NCIMM Vladikavkaz) 5
6.Alexei Kutsero (BFU Kaliningrad)   4
 Andrei Napolov (DSTU Rostov)     4
 Stanislav Vasechkin (MCPU Moscow)  4

Round 12
[Apr 20]
CSPU Cheboksary   - KBSU Nalchik    
SPSPU St.Petersburg - FEFU Vladivostok  
[Apr 21]
SPSPU St.Petersburg - KBSU Nalchik    
CSPU Cheboksary   - FEFU Vladivostok  
[Apr 22]
FEFU Vladivostok  - KBSU Nalchik    
CSPU Cheboksary   - SPSPU St.Petersburg

Round 13
[May 11]
FEFU Vladivostok  - NCIMM Vladikavkaz 
PSNRU Perm     - MCPU Moscow    
[May 12]
PSNRU Perm     - NCIMM Vladikavkaz 
MCPU Moscow     - FEFU Vladivostok  
[May 13]
PSNRU Perm     - FEFU Vladivostok  
MCPU Moscow     - NCIMM Vladikavkaz 2016/17 (students championship)


About this document

Prepared and maintained by Mike Dryomin for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Mike Dryomin (lemicco@mail.ru)
Last updated: 19 Apr 2018

(C) Copyright Mike Dryomin and RSSSF 2017/18
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.