Russia 2017/18 National Students Football League


NATIONAL STUDENTS FOOTBALL LEAGUE 2017/18 (4th Edition)
=======================================================

PREMIER GROUP [First Level]
---------------------------

Participants:

CFU    Crimean Federal University [Simferopol]
CSU    Chechnya State University [Grozny]
KSTU   Kaliningrad State Technical University
KubSU   Kuban State University [Krasnodar]
MIPT   Moscow Institute of Physics & Technology [Dolgoprudny]
NCFU   North Caucasus Federal University [Stavropol]
OryolSU  Oryol State University
RUE    Russian University of Economics [Moscow]
SFU    Southern Federal University [Rostov-na-Donu]
SPSU   St.Petersburg State University
SPSUITD  St.Petersburg State University of Industrial Technology & Design
SSAPEST  Smolensk State Academy of Physical Education, Sport & Tourism
SSU    Saratov State University
TSU    Tambov State University
UrFU   Ural Federal University [Yekaterinburg]
VRSAPCST Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism [Kazan]

Round 1 [Yekaterinburg]
[Sep 25]
SSU Saratov      2-1 KSTU Kaliningrad   
 [V.Shpitalny 20, M.Zakharyan 58 - A.Gyulishanyan 48]
UrFU Yekaterinburg  2-0 TSU Tambov      
 [A.Yarmoshenko 8, N.Polyakov 27]
[Sep 26]
UrFU Yekaterinburg  2-0 KSTU Kaliningrad 
 [K.Reshetnikov 49, V.Komlev 79]
TSU Tambov      0-4 SSU Saratov     
 [A.Surovtsev 25, 60, M.Hacımuradov 33, Ya.Krasnov 50]
[Sep 27]
UrFU Yekaterinburg  0-0 SSU Saratov     
TSU Tambov      4-1 KSTU Kaliningrad   
 [V.Chimboto 18, S.Arkhipov 41, V.Blokhin 55, Yu.Gusev 78 pen - B.Nezhivoi 70]

Round 2 [Dolgoprudny]
[Sep 30]
SFU Rostov-na-Donu  2-1 CSU Grozny      
 [A.Cherevichenko 59, A.Lomovtsev 74 - Z.Labazanov 78 pen]
MIPT Dolgoprudny   2-1 NCFU Stavropol    
 [V.Hugayev 49, V.Mentei 67 - M.Mähämmädov 21]
[Oct 1]
NCFU Stavropol    1-0 SFU Rostov-na-Donu  
 [I.Bespaly 64]
MIPT Dolgoprudny   0-3 CSU Grozny      
 [A.Baygirayev 6, I.Yahyayev 10, A.Davlitgereyev 77]
[Oct 2]
MIPT Dolgoprudny   0-3 SFU Rostov-na-Donu  
 [A.Cherevichenko 47, 69, A.Lomovtsev 80]
NCFU Stavropol    0-3 CSU Grozny      
 [Z.Labazanov 49, Sh.Kuduzov, Z.Maysultanov 77]

Table:

 1.SSU Saratov       3  2 1 0  6- 1  7 [0-0]
 2.UrFU Yekaterinburg   3  2 1 0  4- 0  7 [0-0]
 3.SFU Rostov-na-Donu   3  2 0 1  5- 2  6 [2-1]
 4.CSU Grozny       3  2 0 1  7- 2  6 [1-2]
 5.TSU Tambov       3  1 0 2  4- 7  3 
 6.NCFU Stavropol     3  1 0 2  2- 5  3 
 7.MIPT Dolgoprudny    3  1 0 2  2- 7  3 
 8.SSAPEST Smolensk    0  0 0 0  0- 0  0 [C]
 9.KubSU Krasnodar     0  0 0 0  0- 0  0 
10.SPSUITD St.Petersburg  0  0 0 0  0- 0  0 
11.OryolSU Oryol      0  0 0 0  0- 0  0 
12.RUE Moscow       0  0 0 0  0- 0  0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.CFU Simferopol     0  0 0 0  0- 0  0 
14.SPSU St.Petersburg   0  0 0 0  0- 0  0 
-------------------------------------------------
15.VRSAPCST Kazan     0  0 0 0  0- 0  0 [+]
16.KSTU Kaliningrad    3  0 0 3  2- 8  0 [+]

[C] Defending Champions

Top scorers:

1.Alexei Cherevichenko (SFU Rostov) 3
2.Zelimhan Labazanov (CSU Grozny)  2
 Alexei Lomovtsev (SFU Rostov)   2
 Andrei Surovtsev (SSU Saratov)  2


Round 3
[Oct 7]
KubSU Krasnodar    - VRSAPCST Kazan    
TSU Tambov      - MIPT Dolgoprudny   
[Oct 8]
TSU Tambov      - VRSAPCST Kazan    
MIPT Dolgoprudny   - KubSU Krasnodar   
[Oct 9]
TSU Tambov      - KubSU Krasnodar   
MIPT Dolgoprudny   - VRSAPCST Kazan    

Round 4
[Oct 31]
VRSAPCST Kazan    - RUE Moscow      
UrFU Yekaterinburg  - SPSU St.Petersburg  
[Nov 1]
VRSAPCST Kazan    - SPSU St.Petersburg  
RUE Moscow      - UrFU Yekaterinburg  
[Nov 2]
VRSAPCST Kazan    - UrFU Yekaterinburg  
RUE Moscow      - SPSU St.Petersburg  

Round 5
[Nov 6]
SFU Rostov-na-Donu  - SPSUITD St.Petersburg
SSAPEST Smolensk   - OryolSU Oryol    
[Nov 7]
SSAPEST Smolensk   - SPSUITD St.Petersburg
OryolSU Oryol     - SFU Rostov-na-Donu  
[Nov 8]
OryolSU Oryol     - SPSUITD St.Petersburg
SSAPEST Smolensk   - SFU Rostov-na-Donu  

Round 6
[Nov 14]
SSAPEST Smolensk   - RUE Moscow      
CSU Grozny      - CFU Simferopol    
[Nov 15]
CSU Grozny      - RUE Moscow      
CFU Simferopol    - SSAPEST Smolensk   
[Nov 16]
CSU Grozny      - SSAPEST Smolensk   
CFU Simferopol    - RUE Moscow      

Round 7
[Feb 27]
KubSU Krasnodar    - SSAPEST Smolensk   
SSU Saratov      - SPSU St.Petersburg  
[Feb 28]
SSAPEST Smolensk   - SSU Saratov     
KubSU Krasnodar    - SPSU St.Petersburg  
[Mar 1]
KubSU Krasnodar    - SSU Saratov     
SSAPEST Smolensk   - SPSU St.Petersburg  

Round 8
[Mar 6]
NCFU Stavropol    - SPSUITD St.Petersburg
TSU Tambov      - CFU Simferopol    
[Mar 7]
NCFU Stavropol    - CFU Simferopol    
SPSUITD St.Petersburg - TSU Tambov      
[Mar 8]
SPSUITD St.Petersburg - CFU Simferopol    
NCFU Stavropol    - TSU Tambov      

Round 9
[Mar 13]
KSTU Kaliningrad   - RUE Moscow      
SFU Rostov-na-Donu  - KubSU Krasnodar   
[Mar 14]
KubSU Krasnodar    - KSTU Kaliningrad   
SFU Rostov-na-Donu  - RUE Moscow      
[Mar 15]
SFU Rostov-na-Donu  - KSTU Kaliningrad   
KubSU Krasnodar    - RUE Moscow      

Round 10
[Mar 20]
CFU Simferopol    - MIPT Dolgoprudny   
UrFU Yekaterinburg  - OryolSU Oryol    
[Mar 21]
MIPT Dolgoprudny   - UrFU Yekaterinburg  
CFU Simferopol    - OryolSU Oryol    
[Mar 22]
CFU Simferopol    - UrFU Yekaterinburg  
MIPT Dolgoprudny   - OryolSU Oryol    

Round 11
[Mar 27]
SSAPEST Smolensk   - VRSAPCST Kazan    
KSTU Kaliningrad   - NCFU Stavropol    
[Mar 28]
NCFU Stavropol    - SSAPEST Smolensk   
KSTU Kaliningrad   - VRSAPCST Kazan    
[Mar 29]
KSTU Kaliningrad   - SSAPEST Smolensk   
NCFU Stavropol    - VRSAPCST Kazan    

Round 12
[Apr 3]
SPSUITD St.Petersburg - KubSU Krasnodar   
UrFU Yekaterinburg  - CSU Grozny      
[Apr 4]
SPSUITD St.Petersburg - CSU Grozny      
KubSU Krasnodar    - UrFU Yekaterinburg  
[Apr 5]
SPSUITD St.Petersburg - UrFU Yekaterinburg  
KubSU Krasnodar    - CSU Grozny      

Round 13
[Apr 10]
RUE Moscow      - OryolSU Oryol    
SSU Saratov      - NCFU Stavropol    
[Apr 11]
OryolSU Oryol     - SSU Saratov     
RUE Moscow      - NCFU Stavropol    
[Apr 12]
RUE Moscow      - SSU Saratov     
OryolSU Oryol     - NCFU Stavropol    

Round 14
[Apr 17]
SPSU St.Petersburg  - MIPT Dolgoprudny   
SPSUITD St.Petersburg - KSTU Kaliningrad   
[Apr 18]
SPSU St.Petersburg  - KSTU Kaliningrad   
MIPT Dolgoprudny   - SPSUITD St.Petersburg
[Apr 19]
MIPT Dolgoprudny   - KSTU Kaliningrad   
SPSU St.Petersburg  - SPSUITD St.Petersburg

Round 15
[Apr 24]
SFU Rostov-na-Donu  - VRSAPCST Kazan    
SSU Saratov      - CFU Simferopol    
[Apr 25]
SSU Saratov      - VRSAPCST Kazan    
CFU Simferopol    - SFU Rostov-na-Donu  
[Apr 26]
SSU Saratov      - SFU Rostov-na-Donu  
CFU Simferopol    - VRSAPCST Kazan    

Round 16
[May 1]
CSU Grozny      - TSU Tambov      
OryolSU Oryol     - SPSU St.Petersburg  
[May 2]
OryolSU Oryol     - TSU Tambov      
SPSU St.Petersburg  - CSU Grozny      
[May 3]
OryolSU Oryol     - CSU Grozny      
SPSU St.Petersburg  - TSU Tambov      

Round 17
[May 22]
TSU Tambov      - SFU Rostov-na-Donu  
SSAPEST Smolensk   - UrFU Yekaterinburg  
[May 23]
NCFU Stavropol    - UrFU Yekaterinburg  
SPSU St.Petersburg  - CFU Simferopol    
TSU Tambov      - RUE Moscow      
KubSU Krasnodar    - OryolSU Oryol    
VRSAPCST Kazan    - SPSUITD St.Petersburg
CSU Grozny      - KSTU Kaliningrad   
SSU Saratov      - MIPT Dolgoprudny   

Round 18 [May 24]
SFU Rostov-na-Donu  - SPSU St.Petersburg  
SSU Saratov      - CSU Grozny      
VRSAPCST Kazan    - OryolSU Oryol    
KSTU Kaliningrad   - CFU Simferopol    
KubSU Krasnodar    - NCFU Stavropol    
SSAPEST Smolensk   - MIPT Dolgoprudny   
RUE Moscow      - SPSUITD St.Petersburg

Round 19 [May 25]
SSAPEST Smolensk   - TSU Tambov      
VRSAPCST Kazan    - CSU Grozny      
NCFU Stavropol    - SPSU St.Petersburg  
UrFU Yekaterinburg  - SFU Rostov-na-Donu  
RUE Moscow      - MIPT Dolgoprudny   
OryolSU Oryol     - KSTU Kaliningrad   
SSU Saratov      - SPSUITD St.Petersburg
KubSU Krasnodar    - CFU Simferopol    FIRST GROUP [Second Level]
--------------------------

Participants:

BFU    Baltic Federal University [Kaliningrad]
CSPU    Chuvash State Pedagogical University [Cheboksary]
DSTU    Don State Technical University [Rostov-na-Donu]
FEFU    Far Eastern Federal University [Vladivostok]
KBSU    Kabardino-Balkarian State University [Nalchik]
KNRTU-KAI Kazan National Research Technical University - Kazan Aviation Institute
MCPU    Moscow City Pedagogical University
MSPU    Moscow State Pedagogical University
NCIMM   North Caucasian Institute of Mining & Metallurgy [Vladikavkaz]
PSNRU   Perm State National Research University
SevSU   Sevastopol State University
SPSPU   St.Petersburg State Polytechnic University
TulSU   Tula State University

Round 1 [Rostov-na-Donu]
[Sep 12]
NCIMM Vladikavkaz  2-1 SevSU Sevastopol  
 [Z.Tsakoyev 4, 48 - Ye.Rybalka 24]
KBSU Nalchik    1-1 DSTU Rostov-na-Donu
 [A.Atajukin 18 - D.Grebenyukov 27]
[Sep 13]
NCIMM Vladikavkaz  0-4 DSTU Rostov-na-Donu
 [D.Ivankov 20, 32, 65, D.Karpenko 60]
SevSU Sevastopol  0-4 KBSU Nalchik    
 [R.Balagov 25, A.Ashinov 39, A.Kurmanov 47 pen, A.Urusov 67]
[Sep 14]
SevSU Sevastopol  0-3 DSTU Rostov-na-Donu
 [D.Grebenyukov 12, A.Napolov 17, D.Ivankov 58]
NCIMM Vladikavkaz  0-1 KBSU Nalchik    
 [A.Ashinov 62]

Round 2 [Perm]
[Sep 20]
PSNRU Perm     0-2 DSTU Rostov-na-Donu
 [D.Ivankov 18, A.Napolov 70]
SPSPU St.Petersburg 2-3 MSPU Moscow    
 [S.Ivankov 19, N.Kostenko 42 - S.Vasilenko 4, A.Semakhin 16, A.Smirnov 44]
[Sep 21]
PSNRU Perm     1-1 MSPU Moscow    
 [O.Ushenin 19 pen - S.Vasilenko 70]
DSTU Rostov-na-Donu 0-1 SPSPU St.Petersburg
 [I.Takhistov 23]
[Sep 22]
PSNRU Perm     0-1 SPSPU St.Petersburg
 [I.Andriyanov 48]
DSTU Rostov-na-Donu 2-0 MSPU Moscow    
 [D.Grebenyukov 29, D.Ivankov 47]

Table:

 1.DSTU Rostov-na-Donu   6  4 1 1 12- 2 13 
 2.KBSU Nalchik      3  2 1 0  6- 1  7 
-------------------------------------------------
 3.SPSPU St.Petersburg   3  2 0 1  4- 3  6 
 4.MSPU Moscow       3  1 1 1  4- 5  4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 5.NCIMM Vladikavkaz    3  1 0 2  2- 6  3 [+]
 6.PSNRU Perm       3  0 1 2  1- 4  1 [+]
 7.KNRTU-KAI Kazan     0  0 0 0  0- 0  0 [-]
 8.CSPU Cheboksary     0  0 0 0  0- 0  0 
 9.BFU Kaliningrad     0  0 0 0  0- 0  0 [+]
10.FEFU Vladivostok    0  0 0 0  0- 0  0 [+]
11.MCPU Moscow       0  0 0 0  0- 0  0 [+]
12.TulSU Tula       0  0 0 0  0- 0  0 [+]
13.SevSU Sevastopol    3  0 0 3  1- 9  0 [+]

NB: DSUT Makhachkala, MSUDT Moscow, NSTU Novosibirsk, and TPU Tomsk withdrew.

Top scorers:

1.Daniil Ivankov (DSTU Rostov)     6
2.Dmitriy Grebenyukov (DSTU Rostov)  3
3.Aslan Ashinov (KBSU Nalchik)     2
 Andrei Napolov (DSTU Rostov)     2
 Zaurbek Tsakoyev (NCIMM Vladikavkaz) 2
 Sergei Vasilenko (MSPU Moscow)    2


Round 3
[Oct 10]
DSTU Rostov-na-Donu - CSPU Cheboksary  
TulSU Tula     - MCPU Moscow    
[Oct 11]
TulSU Tula     - DSTU Rostov-na-Donu
MCPU Moscow     - CSPU Cheboksary  
[Oct 12]
DSTU Rostov-na-Donu - MCPU Moscow    
TulSU Tula     - CSPU Cheboksary  

Round 4
[Oct 27]
KNRTU-KAI Kazan   - SPSPU St.Petersburg
NCIMM Vladikavkaz  - TulSU Tula     
[Oct 28]
SPSPU St.Petersburg - NCIMM Vladikavkaz 
TulSU Tula     - KNRTU-KAI Kazan  
[Oct 29]
SPSPU St.Petersburg - TulSU Tula     
NCIMM Vladikavkaz  - KNRTU-KAI Kazan  

Round 5
[Nov 3]
KNRTU-KAI Kazan   - CSPU Cheboksary  
PSNRU Perm     - SevSU Sevastopol  
[Nov 4]
PSNRU Perm     - CSPU Cheboksary  
SevSU Sevastopol  - KNRTU-KAI Kazan  
[Nov 5]
CSPU Cheboksary   - SevSU Sevastopol  
PSNRU Perm     - KNRTU-KAI Kazan  

Round 6
[Nov 8]
BFU Kaliningrad   - MCPU Moscow    
SPSPU St.Petersburg - SevSU Sevastopol  
[Nov 9]
SevSU Sevastopol  - BFU Kaliningrad  
MCPU Moscow     - SPSPU St.Petersburg
[Nov 10]
MCPU Moscow     - SevSU Sevastopol  
BFU Kaliningrad   - SPSPU St.Petersburg

Round 7
[Mar 2]
CSPU Cheboksary   - NCIMM Vladikavkaz 
BFU Kaliningrad   - MSPU Moscow    
[Mar 3]
MSPU Moscow     - NCIMM Vladikavkaz 
BFU Kaliningrad   - CSPU Cheboksary  
[Mar 4]
CSPU Cheboksary   - MSPU Moscow    
NCIMM Vladikavkaz  - BFU Kaliningrad  

Round 8
[Mar 9]
TulSU Tula     - BFU Kaliningrad  
PSNRU Perm     - KBSU Nalchik    
[Mar 10]
PSNRU Perm     - BFU Kaliningrad  
KBSU Nalchik    - TulSU Tula     
[Mar 11]
KBSU Nalchik    - BFU Kaliningrad  
PSNRU Perm     - TulSU Tula     

Round 9
[Mar 17]
MSPU Moscow     - TulSU Tula     
FEFU Vladivostok  - SevSU Sevastopol  
[Mar 18]
MSPU Moscow     - FEFU Vladivostok  
SevSU Sevastopol  - TulSU Tula     
[Mar 19]
MSPU Moscow     - SevSU Sevastopol  
FEFU Vladivostok  - TulSU Tula     

Round 10
[Mar 24]
KNRTU-KAI Kazan   - DSTU Rostov-na-Donu
BFU Kaliningrad   - FEFU Vladivostok  
[Mar 25]
DSTU Rostov-na-Donu - BFU Kaliningrad  
FEFU Vladivostok  - KNRTU-KAI Kazan  
[Mar 26]
KNRTU-KAI Kazan   - BFU Kaliningrad  
FEFU Vladivostok  - DSTU Rostov-na-Donu

Round 11
[Apr 13]
KBSU Nalchik    - KNRTU-KAI Kazan  
MCPU Moscow     - MSPU Moscow    
[Apr 14]
MSPU Moscow     - KBSU Nalchik    
KNRTU-KAI Kazan   - MCPU Moscow    
[Apr 15]
KBSU Nalchik    - MCPU Moscow    
MSPU Moscow     - KNRTU-KAI Kazan  

Round 12
[Apr 20]
CSPU Cheboksary   - KBSU Nalchik    
SPSPU St.Petersburg - FEFU Vladivostok  
[Apr 21]
SPSPU St.Petersburg - KBSU Nalchik    
CSPU Cheboksary   - FEFU Vladivostok  
[Apr 22]
FEFU Vladivostok  - KBSU Nalchik    
CSPU Cheboksary   - SPSPU St.Petersburg

Round 13
[May 11]
FEFU Vladivostok  - NCIMM Vladikavkaz 
PSNRU Perm     - MCPU Moscow    
[May 12]
PSNRU Perm     - NCIMM Vladikavkaz 
MCPU Moscow     - FEFU Vladivostok  
[May 13]
PSNRU Perm     - FEFU Vladivostok  
MCPU Moscow     - NCIMM Vladikavkaz 2016/17 (students championship)


About this document

Prepared and maintained by Mike Dryomin for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Mike Dryomin (lemicco@mail.ru)
Last updated: 6 Oct 2017

(C) Copyright Mike Dryomin and RSSSF 2017
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.