Vietnam 2014


V-League 2014

V-League 2014

Final Table:

 1.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  22 15 4 3 53-23 49 [5-2] Champions
 2.Hà Nội T&T (Hà Nội)         22 14 5 3 66-40 47 [1-3]
 3.Thanh Hóa (Thanh Hóa)        22 12 4 6 32-34 40
 4.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      22 11 6 5 43-33 39 [1-1]
 5.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       22 10 6 6 38-26 36
 6.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      22  9 2 11 43-44 29 [3-1]
 7.Đồng Nai (Đồng Nai)         22  7 4 11 39-40 25 [2-2]
 8.QNK.Quảng Nam (Quảng Nam)      22  7 4 11 34-52 25 [3-1]
 9.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     22  5 8 9 41-48 23
10.XM Vicem Hải Phòng (Hải Phòng)   22  5 6 11 26-37 21
11.Đồng Tâm Long An (Tân An)      22  5 6 11 29-45 21 [2-2]
12.Hùng Vương An Giang (An Giang)   22  3 3 16 22-44 12 [2-2]
--------------------------------------------------------------
 -.XM The Vissai Ninh Bình (Ninh Bình) withdrew; all results annulled;
  record at withdrawal:        8  1 4 3 14-19  7

NB: annulled results against Ninh Bình between square brackets

Round 1
[Jan 11]
Đồng Nai       2-2 XM TV.Ninh Bình    [annulled]
Hà Nội T&T      4-2 B.Bình Dương     
Than Quảng Ninh    0-1 Sông Lam Nghệ An   
[Jan 12]
QNK.Quảng Nam     1-0 Hùng Vương An Giang  
SHB.Đà Nẵng      3-1 ĐT.Long An      
XM Vicem Hải Phòng  0-0 Thanh Hóa       
Hoàng Anh Gia Lai   bye

Round 2
[Jan 17]
Hoàng Anh Gia Lai   1-4 Hà Nội T&T      
XM TV.Ninh Bình    1-3 Than Quảng Ninh    [annulled]
[Jan 18]
ĐT.Long An      2-2 XM Vicem Hải Phòng  
Thanh Hóa       1-0 SHB.Đà Nẵng      
[Jan 19]
Hùng Vương An Giang  0-0 Đồng Nai       
Sông Lam Nghệ An   6-1 QNK.Quảng Nam     
B.Bình Dương     bye

Round 3
[Jan 22]
Hà Nội T&T      1-3 XM TV.Ninh Bình    [annulled]
[Jan 25]
B.Bình Dương     0-0 Than Quảng Ninh    
QNK.Quảng Nam     1-1 XM Vicem Hải Phòng  
Sông Lam Nghệ An   1-2 Thanh Hóa       
[Jan 26]
ĐT.Long An      2-2 Hoàng Anh Gia Lai   
SHB.Đà Nẵng      2-2 Đồng Nai       
Hùng Vương An Giang  bye

Round 4
[Feb 9]
Hoàng Anh Gia Lai   3-1 Sông Lam Nghệ An   
Thanh Hóa       2-1 B.Bình Dương     
Than Quảng Ninh    3-0 ĐT.Long An      
XM TV.Ninh Bình    1-1 SHB.Đà Nẵng      [annulled]
XM Vicem Hải Phòng  2-0 Hùng Vương An Giang  
[Jun 11] 	 
Đồng Nai       2-3 Hà Nội T&T      
QNK.Quảng Nam     bye

Round 5
[Feb 15]
Hùng Vương An Giang  1-2 Thanh Hóa       
SHB.Đà Nẵng      2-2 Than Quảng Ninh    
Hà Nội T&T      5-2 XM Vicem Hải Phòng  
[Feb 16]
B.Bình Dương     4-1 Đồng Nai       
QNK.Quảng Nam     3-5 Hoàng Anh Gia Lai   
XM TV.Ninh Bình    2-2 ĐT.Long An      [annulled]
Sông Lam Nghệ An   bye

Round 6
[Feb 21]
Hùng Vương An Giang  1-4 B.Bình Dương     
Thanh Hóa       3-1 Hà Nội T&T      
SHB.Đà Nẵng      2-1 Sông Lam Nghệ An   
Than Quảng Ninh    3-2 Hoàng Anh Gia Lai   
[Feb 22]
ĐT.Long An      0-2 QNK.Quảng Nam     
XM Vicem Hải Phòng  1-2 Đồng Nai       
XM TV.Ninh Bình    bye

Round 7
[Feb 26]
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 B.Bình Dương     
Sông Lam Nghệ An   1-0 Hùng Vương An Giang  
XM Vicem Hải Phòng  2-1 SHB.Đà Nẵng      
[Feb 27]
Đồng Nai       1-3 Than Quảng Ninh    
Thanh Hóa       2-1 ĐT.Long An      
[Mar 7]
QNK.Quảng Nam     3-1 XM TV.Ninh Bình    [annulled]
Hà Nội T&T      bye

Round 8
[Mar 15]
ĐT.Long An      1-1 Đồng Nai       
Than Quảng Ninh    0-3 XM Vicem Hải Phòng  
[Mar 16]
B.Bình Dương     5-2 QNK.Quảng Nam     
Hoàng Anh Gia Lai   2-0 Hùng Vương An Giang  
[Jul 12]
Hà Nội T&T      2-2 Sông Lam Nghệ An   
XM TV.Ninh Bình    n/p Thanh Hóa       
SHB.Đà Nẵng      bye

Round 9
[Mar 22]
Hùng Vương An Giang  1-2 SHB.Đà Nẵng      
Thanh Hóa       2-0 QNK.Quảng Nam     
Sông Lam Nghệ An   3-1 XM Vicem Hải Phòng  
[Mar 23]
Đồng Nai       3-2 Hoàng Anh Gia Lai   
Than Quảng Ninh    1-2 Hà Nội T&T      
[Mar 24]
B.Bình Dương     5-2 XM TV.Ninh Bình    [annulled]
ĐT.Long An      bye

Round 10
[Mar 28]
ĐT.Long An      1-6 Hà Nội T&T      
Hùng Vương An Giang  2-2 XM TV.Ninh Bình    [annulled]
[Mar 29]
QNK.Quảng Nam     6-3 Than Quảng Ninh    
Sông Lam Nghệ An   0-1 Đồng Nai       
[Mar 30]
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 Thanh Hóa       
SHB.Đà Nẵng      1-3 B.Bình Dương     
XM Vicem Hải Phòng  bye

NB: XM TV.Ninh Bình withdrew, all results annulled

Round 11
[Apr 5]
Đồng Nai       5-1 QNK.Quảng Nam     
XM Vicem Hải Phòng  1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
[Apr 6]
B.Bình Dương     3-1 ĐT.Long An      
Than Quảng Ninh    2-0 Hùng Vương An Giang  
[May 28]
Hà Nội T&T      2-0 SHB.Đà Nẵng      
Thanh Hóa       n/p XM TV.Ninh Bình    
Sông Lam Nghệ An   bye

Round 12
[Apr 12]
Đồng Nai       8-0 Thanh Hóa       
QNK.Quảng Nam     0-3 SHB.Đà Nẵng      
XM Vicem Hải Phòng  0-2 B.Bình Dương     
[Apr 13]
Sông Lam Nghệ An   2-2 ĐT.Long An      
Hoàng Anh Gia Lai   n/p XM TV.Ninh Bình    
[Apr 14]
Hùng Vương An Giang  3-4 Hà Nội T&T      
Than Quảng Ninh    bye

Round 13
[Apr 18]
Thanh Hóa       3-2 Than Quảng Ninh    
XM TV.Ninh Bình    n/p XM Vicem Hải Phòng  
[Apr 19]
SHB.Đà Nẵng      1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Hà Nội T&T      2-2 QNK.Quảng Nam     
[Apr 20]
B.Bình Dương     2-1 Sông Lam Nghệ An   
ĐT.Long An      3-1 Hùng Vương An Giang  
Đồng Nai       bye

Round 14
[Apr 26]
Hoàng Anh Gia Lai   4-5 SHB.Đà Nẵng      
Hùng Vương An Giang  2-0 ĐT.Long An      
Than Quảng Ninh    1-0 Thanh Hóa       
[Apr 27] 
Sông Lam Nghệ An   0-2 B.Bình Dương     
Đồng Nai       0-1 XM Vicem Hải Phòng  
[Apr 28] 
QNK.Quảng Nam     3-3 Hà Nội T&T      

Round 15
[May 3]
B.Bình Dương     2-0 XM Vicem Hải Phòng  
Hoàng Anh Gia Lai   3-2 Than Quảng Ninh    
Thanh Hóa       3-0 Đồng Nai       
[May 4]
ĐT.Long An      1-2 Sông Lam Nghệ An   
SHB.Đà Nẵng      0-0 QNK.Quảng Nam     
Hà Nội T&T      4-1 Hùng Vương An Giang  

Round 16
[May 23]
Hà Nội T&T      2-0 Đồng Nai       
[May 24]
ĐT.Long An      2-1 Than Quảng Ninh    
Sông Lam Nghệ An   1-1 SHB.Đà Nẵng      
[May 25]
Hùng Vương An Giang  3-3 Hoàng Anh Gia Lai   
XM Vicem Hải Phòng  0-2 QNK.Quảng Nam     
[Jun 12]
B.Bình Dương     2-0 Thanh Hóa       

Round 17
[May 31]
Đồng Nai       0-1 Hùng Vương An Giang  
QNK.Quảng Nam     0-3 Sông Lam Nghệ An   
Than Quảng Ninh    2-1 B.Bình Dương     
[Jun 1]
Hoàng Anh Gia Lai   1-2 ĐT.Long An      
XM Vicem Hải Phòng  2-3 Hà Nội T&T      
[Jun 3]
SHB.Đà Nẵng      4-2 Thanh Hóa       

Round 18
[Jun 15]
QNK.Quảng Nam     1-0 ĐT.Long An      
SHB.Đà Nẵng      2-0 Hùng Vương An Giang  
Sông Lam Nghệ An   2-1 Than Quảng Ninh    
[Jun 17]
B.Bình Dương     2-0 Hà Nội T&T      
Hoàng Anh Gia Lai   2-4 Đồng Nai       
Thanh Hóa       1-0 XM Vicem Hải Phòng  

Round 19
[Jun 21]
ĐT.Long An      2-4 SHB.Đà Nẵng      
Hùng Vương An Giang  5-3 QNK.Quảng Nam     
[Jun 22]
Đồng Nai       3-3 B.Bình Dương     
Thanh Hóa       2-2 Hoàng Anh Gia Lai   
Hà Nội T&T      6-4 Than Quảng Ninh    
XM Vicem Hải Phòng  2-5 Sông Lam Nghệ An   

Round 20 [Jul 6]
B.Bình Dương     4-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Đồng Nai       1-3 Sông Lam Nghệ An   
Hùng Vương An Giang  1-1 XM Vicem Hải Phòng  
QNK.Quảng Nam     2-3 Thanh Hóa       
Hà Nội T&T      3-3 ĐT.Long An      
Than Quảng Ninh    3-4 SHB.Đà Nẵng      

Round 21
[Jul 19]
ĐT.Long An      2-0 Thanh Hóa       
SHB.Đà Nẵng      2-1 XM Vicem Hải Phòng  
Sông Lam Nghệ An   1-1 Hà Nội T&T      
[Jul 120]
B.Bình Dương     3-0 Hùng Vương An Giang  
Hoàng Anh Gia Lai   1-2 QNK.Quảng Nam     
Than Quảng Ninh    5-3 Đồng Nai       

Round 22 [Jul 27]
Đồng Nai       2-1 SHB.Đà Nẵng      
Hùng Vương An Giang  1-2 Than Quảng Ninh    
Thanh Hóa       0-0 Sông Lam Nghệ An   
QNK.Quảng Nam     1-3 B.Bình Dương     
Hà Nội T&T      3-1 Hoàng Anh Gia Lai   
XM Vicem Hải Phòng  1-1 ĐT.Long An      

Round 23 [Aug 3]
ĐT.Long An      1-3 B.Bình Dương     
Thanh Hóa       1-0 Hùng Vương An Giang  
QNK.Quảng Nam     1-0 Đồng Nai       
SHB.Đà Nẵng      2-1 Hà Nội T&T      
Sông Lam Nghệ An   0-0 Hoàng Anh Gia Lai   
XM Vicem Hải Phòng  2-1 Than Quảng Ninh    

Round 24 [Aug 10]	
B.Bình Dương     1-1 SHB.Đà Nẵng      
Đồng Nai       0-1 ĐT.Long An      
Hoàng Anh Gia Lai   2-1 XM Vicem Hải Phòng  
Hùng Vương An Giang  1-2 Sông Lam Nghệ An   
Hà Nội T&T      5-2 Thanh Hóa       
Than Quảng Ninh    2-0 QNK.Quảng Nam     

Final Table:

 1.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  22 15 4 3 53-23 49 [5-2] Champions
 2.Hà Nội T&T (Hà Nội)         22 14 5 3 66-40 47 [1-3]
 3.Thanh Hóa (Thanh Hóa)        22 12 4 6 32-34 40
 4.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      22 11 6 5 43-33 39 [1-1]
 5.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       22 10 6 6 38-26 36
 6.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      22  9 2 11 43-44 29 [3-1]
 7.Đồng Nai (Đồng Nai)         22  7 4 11 39-40 25 [2-2]
 8.QNK.Quảng Nam (Quảng Nam)      22  7 4 11 34-52 25 [3-1]
 9.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     22  5 8 9 41-48 23
10.XM Vicem Hải Phòng (Hải Phòng)   22  5 6 11 26-37 21
11.Đồng Tâm Long An (Tân An)      22  5 6 11 29-45 21 [2-2]
12.Hùng Vương An Giang (An Giang)   22  3 3 16 22-44 12 [2-2]
--------------------------------------------------------------
 -.XM The Vissai Ninh Bình (Ninh Bình) withdrew; all results annulled;
  record at withdrawal:        8  1 4 3 14-19  7

NB: annulled results against Ninh Bình between square brackets2013

list of champions

list of cup winners


About this document

Prepared and maintained by Karel Stokkermans for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Karel Stokkermans
Last updated: 16 Oct 2014

(C) Copyright Karel Stokkermans and RSSSF 2014
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.