Yemen 2007/08

Final Table:

 1.Al-Hilal (Hudayda)            26  16  3  7  36-17  51  Champions
 2.Al-Ahli (Sanaa)               26  11 10  5  38-23  43
 3.Shula (Aden)                  26  13  4  9  39-32  43
 4.Al-Saqr (Taizz)               26  11  8  7  33-26  41
 5.Al-Sha'ab Hadramaut (Mukalla) 26  11  7  8  23-22  40
 6.Yarmuk al-Rawda (Sanaa)       26  11  6  9  20-19  39
 7.Hassan (Abyan)                26  10  7  9  31-34  37
 8.Al-Sha'ab (Ibb)               26  10  5 11  30-29  35
 9.Al-Rasheed (Taizz)            26  10  4 12  34-33  34
10.Al-Wahda (Aden)               26  10  4 12  23-29  34
--------------------------------------------------------
11.Al-Wahda (Sanaa)              26   8  8 10  29-29  32  Relegated
12.Shabab al-Jeel (Hudayda)      26   7  8 11  28-37  29  Relegated
13.Al-Ahli (Taizz)               26   5 11 10  20-34  26  Relegated
14.May 22 (Sanaa)                26   4  5 17  17-37  17  Relegated

Round 1
[Dec 28]
Ahli T    0-0 Hassan
Sha'ab H  2-1 Hilal
Sha'ab I  1-2 Shula
Wahda A   1-3 Saqr
Wahda S   0-1 Yarmuk
Shabab J  1-1 Rasheed
[Dec 30]
May 22    2-2 Ahli S

Round 2
[Jan 3]
May 22    0-1 Yarmuk   
Rasheed   0-2 Ahli T   
[Jan 4]
Hilal     0-1 Wahda S  
Shula     2-0 Sha'ab H 
Hassan    0-2 Sha'ab I 
Saqr      2-1 Shabab J 
Ahli S    1-0 Wahda A  

Round 3
[Jan 10]
Wahda S   0-1 Shula    
[Jan 11]
Wahda A   1-0 May 22   
Shabab J  1-1 Ahli S   
Ahli T    0-0 Saqr     
Sha'ab I  1-2 Rasheed  
Sha'ab H  1-0 Hassan   
Yarmuk    1-0 Hilal  

Round 4
[Jan 17]
May 22    0-1 Hilal    
Shula     1-0 Yarmuk
Rasheed   1-0 Sha'ab H 
[Jan 18]
Hassan    3-2 Wahda S  
Saqr      1-0 Sha'ab I 
Ahli S    1-2 Ahli T   
Wahda A   1-1 Shabab J 

Round 5
[Jan 24]
Wahda S   2-1 Rasheed  
[Jan 25]
Shabab J  2-1 May 22   
Ahli T    2-0 Wahda A  
Sha'ab I  2-1 Ahli S   
Yarmuk    0-0 Hassan   
Hilal     3-0 Shula    
Sha'ab H  3-1 Saqr     

Round 6
[Jan 31]
May 22    1-0 Shula    
Rasheed   2-3 Yarmuk    
[Feb 1]
Hassan    1-1 Hilal    
Saqr      1-1 Wahda S  
Ahli S    3-1 Sha'ab H 
Wahda A   3-2 Sha'ab I 
Shabab J  2-1 Ahli T   

Round 7
[Feb 7]
Wahda S   0-0 Ahli S   
[Feb 8]
Ahli T    2-2 May 22   
Sha'ab I  2-1 Shabab J 
Sha'ab H  0-0 Wahda A  
Yarmuk    1-1 Saqr     
Hilal     1-0 Rasheed  
Shula     0-1 Hassan   

Round 8
[Feb 14]
May 22    0-1 Hassan   
Rasheed   1-0 Shula    
[Feb 15]
Saqr      2-3 Hilal    
Ahli S    1-1 Yarmuk   
Wahda A   0-1 Wahda S  
Shabab J  0-0 Sha'ab H 
[Feb 16]
Ahli T    1-0 Sha'ab I 

Round 9
[Feb 21]
Wahda S   1-2 Shabab J 
[Feb 22]
Sha'ab I  2-1 May 22   
Sha'ab H  1-0 Ahli T   
Yarmuk    0-2 Wahda A  
Hilal     0-0 Ahli S   
Shula     1-0 Saqr     
Hassan    4-1 Rasheed  

Round 10
[Feb 28]
May 22    1-0 Rasheed  
Saqr      4-0 Hassan   
[Feb 29]
Ahli S    5-1 Shula    
Wahda A   0-2 Hilal    
Shabab J  0-1 Yarmuk   
Ahli T    0-0 Wahda S  
Sha'ab I  0-0 Sha'ab H 

Round 11
[Mar 6]
Yarmuk    1-0 Ahli T  
Hassan    1-2 Ahli S    
Sha'ab H  1-0 May 22   
[Mar 7]
Wahda S   4-1 Sha'ab I 
Hilal     1-0 Shabab J 
Shula     0-1 Wahda A  
Rasheed   1-1 Saqr     

Round 12
[Mar 13]
Ahli S    1-0 Rasheed  
[Mar 14]
May 22    0-1 Saqr     
Wahda A   2-0 Hassan   
Shabab J  1-2 Shula    
Ahli T    0-2 Hilal    
Sha'ab I  0-1 Yarmuk 
[Mar 15]  
Sha'ab H  2-1 Wahda S  

Round 13
[Mar 21]
Yarmuk    0-1 Sha'ab H 
Rasheed   1-0 Wahda A  
Hassan    1-1 Shabab J 
Shula     0-0 Ahli T   
Hilal     1-0 Sha'ab I
[Mar 22] 
Wahda S   0-0 May 22  
[Mar 24]
Saqr      2-0 Ahli S    

Round 14
[Apr 6]
Shula     1-0 Sha'ab I
Saqr      4-1 Wahda A  
Ahli S    0-1 May 22  
[Apr 7]
Hilal     2-1 Sha'ab H 
Yarmuk    1-1 Wahda S   
Rasheed   1-2 Shabab J  
[Apr 29]
Hassan    2-1 Ahli T  

Round 15
[Apr 10]
Yarmuk    0-0 May 22  
Wahda A   0-1 Ahli S 
[Apr 11]
Wahda S   0-1 Hilal
Sha'ab H  1-3 Shula
Sha'ab I  1-2 Hassan  
Shabab J  1-2 Saqr    
Ahli T    0-2 Rasheed 

Round 16
[Apr 17]
Saqr      1-1 Ahli T
May 22    0-1 Wahda A
[Apr 18]
Rasheed   1-2 Sha'ab I
Shula     5-0 Wahda S
Hilal     1-2 Yarmuk
[Apr 20]
Hassan    1-0 Sha'ab H
[Apr 21]
Ahli S    4-0 Shabab J

Round 17
[Apr 24]
Hilal     3-0 May 22  
Yarmuk    0-1 Shula   
Ahli T    2-2 Ahli S   
[Apr 25]  
Sha'ab H  1-0 Rasheed 
Wahda S   0-0 Hassan
Sha'ab I  0-0 Saqr
Shabab J  1-0 Wahda A   

Round 18  
[May 1]
Shula     1-4 Hilal   
[May 2]
Wahda A   1-1 Ahli T  
Rasheed   3-1 Wahda S  
Hassan    1-0 Yarmuk  
[May 3]
May 22    1-2 Shabab J 
[May 4]
Ahli S    0-1 Sha'ab I 
Saqr      1-1 Sha'ab H

Round 19
[May 9]
Shula     2-1 May 22    
Hilal     3-0 Hassan
Ahli T    1-1 Shabab J
[May 10]
Sha'ab I  2-1 Wahda A  
[May 20]
Yarmuk    2-1 Rasheed  
[May 21] 
Sha'ab H  0-0 Ahli S   
[May 27]
Wahda S   0-1 Saqr 

Round 20
[May 15]
Saqr      1-0 Yarmuk
[May 16]
Shabab J  1-1 Sha'ab I
Rasheed   1-2 Hilal
Hassan    1-1 Shula
May 22    1-0 Ahli T
[May 18]
Ahli S    2-2 Wahda S
[May 19]
Wahda A   0-0 Sha'ab H

Round 21
[May 23]
Sha'ab I  4-0 Ahli T
Wahda S   0-1 Wahda A
Sha'ab H  1-0 Shabab J
Shula     3-3 Rasheed
Hassan    3-0 May 22
[May 25]
Yarmuk    1-2 Ahli S
[Jun 3]
Hilal     2-0 Saqr

Round 22
[May 29]
Ahli T    2-2 Sha'ab H
May 22    1-2 Sha'ab I
[May 30]
Saqr      2-0 Shula
Wahda A   1-0 Yarmuk
Shabab J  0-1 Wahda S
[May 31]
Rasheed   3-1 Hassan
[Jun 10]
Ahli S    1-0 Hilal

Round 23
[Jun 5]
Yarmuk    2-0 Shabab J
[Jun 6]
Rasheed   4-1 May 22
Hassan    2-1 Saqr  
Shula     3-3 Ahli S   
Hilal     1-0 Wahda A 
Wahda S   4-0 Ahli T
Sha'ab H  2-0 Sha'ab I

Round 24
[Jun 12]
Ahli T    0-0 Yarmuk
May 22    1-2 Sha'ab H
[Jun 13]
Saqr      0-1 Rasheed
Ahli S    1-0 Hassan   
Sha'ab I  2-2 Wahda S  
Shabab J  3-1 Hilal
Wahda A   1-0 Shula  

Round 25
[Jun 19]
Saqr      1-1 May 22
[Jun 20]
Rasheed   0-0 Ahli S
Hassan    3-4 Wahda A
Shula     4-1 Shabab J
Hilal     0-1 Ahli T
Wahda S   2-0 Sha'ab H
Yarmuk    0-2 Sha'ab I

Round 26 [Jun 27]
Ahli S    4-0 Saqr
Wahda A   1-3 Rasheed
Shabab J  3-3 Hassan
Ahli T    1-5 Shula
Sha'ab H  0-1 Yarmuk
May 22    1-3 Wahda S
Sha'ab I  0-0 Hilal

Final Table:

 1.Al-Hilal (Hudayda)            26  16  3  7  36-17  51  Champions
 2.Al-Ahli (Sanaa)               26  11 10  5  38-23  43
 3.Shula (Aden)                  26  13  4  9  39-32  43
 4.Al-Saqr (Taizz)               26  11  8  7  33-26  41
 5.Al-Sha'ab Hadramaut (Mukalla) 26  11  7  8  23-22  40
 6.Yarmuk al-Rawda (Sanaa)       26  11  6  9  20-19  39
 7.Hassan (Abyan)                26  10  7  9  31-34  37
 8.Al-Sha'ab (Ibb)               26  10  5 11  30-29  35
 9.Al-Rasheed (Taizz)            26  10  4 12  34-33  34
10.Al-Wahda (Aden)               26  10  4 12  23-29  34
--------------------------------------------------------
11.Al-Wahda (Sanaa)              26   8  8 10  29-29  32  Relegated
12.Shabab al-Jeel (Hudayda)      26   7  8 11  28-37  29  Relegated
13.Al-Ahli (Taizz)               26   5 11 10  20-34  26  Relegated
14.May 22 (Sanaa)                26   4  5 17  17-37  17  Relegated

Playoff for Second Place [Jun 28]
Ahli S    2-0 Shula


Cup 2008


President Cup 2008

Preliminary Round

First Legs [Jan 18]
Tilal             1-0 Taawun Badan
Rayan Sah         3-1 Shabab Al-Kudus

Second Legs [Jan 22]
Taawun Badan      0-0 Tilal
Shabab Al-Kudus   6-1 Rayan Sah

1/16 Finals

First Legs
[Jan 27]
Tilal             4-1 Shourta
Salam Al-Gharfa   0-0 Hilal
Sha'ab Sana       1-1 Rasheed  
Ittihad Ibb       4-0 May 22
[Jan 28]
Nasir Al-Dalaa    2-4 Sha'ab Ibb
Amn Center        1-0 Yarmuk
Hilal Abian       3-0 Ahli Sana 
Shabab Al-Baydaa  2-1 Wahda Aden
Sham Al-Mrawa     1-2 Sabeen
Sama              3-1 Shabab Al-Jeel
Tadamun Shabwa    0-1 Wahda Sana  
Tadamun Al-Qaadh  1-2 Sha'ab Hadramaut 
Rahban            0-0 Ahli Taizz
Saioon            2-1 Shula
Shamsan           3-0 Hassan  
Shabab Al-Kudus   1-0 Saqr

Second Legs
[Feb 4]
Rasheed           2-1 Sha'ab Sana   
Sha'ab Ibb        0-0 Nasir Al-Dalaa
Yarmuk            1-0 Amn Center                  [5-4 pen] 
Ahli Sana         6-0 Hilal Abian      
Wahda Aden        1-0 Shabab Al-Baydaa  
Sabeen            1-1 Sham Al-Mrawa    
Sha'ab Hadramaut  3-0 Tadamun Al-Qaadh 
Ahli Taizz        3-0 Rahban           
Shula             0-0 Saioon         
Saqr              4-0 Shabab Al-Kudus    
[Feb 5]
Shourta           2-1 Tilal
Hilal             3-0 Salam Al-Gharfa  
May 22            2-0 Ittihad Ibb 
Shabab Al-Jeel    2-0 Sama       
Wahda Sana        1-0 Tadamun Shabwa 
Hassan            3-1 Shamsan          
       
1/8 Finals

First Legs
[Apr 14]
Tilal             5-0 Sabeen
Rasheed           3-1 Saioon
Yarmuk            1-1 Wahda Aden
Shabab Al-Jeel    0-1 Shamshan
Sha'ab Ibb        1-1 Saqr
[Apr 15]
Wahda Sana        2-1 Ittihad Ibb
[Jun 1]
Ahli Taizz        5-3 Sha'ab Hadramaut
[Jun 23]
Ahli Sana         1-1 Hilal 

Second Legs
[Jun 26]
Sabeen            1-6 Tilal
[Jun 30]
Saioon            1-0 Rasheed
Wahda Aden        2-1 Yarmuk
Ittihad Ibb       1-0 Wahda Sana
Sha'ab Hadramaut  4-2 Ahli Taizz
[Jul 1]
Shamshan          2-3 Shabab Al-Jeel
Saqr              1-2 Sha'ab Ibb
[Jul 3]
Hilal             2-0 Ahli Sana

Quarterfinals

First Legs
[Jul 3]
Tilal             1-1 Ittihad Ibb
[Jul 4]
Sha'ab Ibb        2-2 Sha'ab Hadramaut
Wahda Aden        1-1 Rasheed
[Jul 6]
Hilal             1-0 Shabab Al-Jeel

Second Legs [Jul 7]
Ittihad Ibb       1-0 Tilal
Sha'ab Hadramaut  1-0 Sha'ab Ibb      
Rasheed           3-0 Wahda Aden
Shabab Al-Jeel    2-1 Hilal

Semifinals

First Legs [Jul 11]
Sha'ab Hadramaut  0-0 Rasheed
Hilal             3-0 Ittihad Ibb

Second Legs [Jul 14]
Rasheed           0-0 Sha'ab Hadramaut            [1-3 pen]
Ittihad Ibb       2-1 Hilal

Final [Jul 17]
Sha'ab Hadramaut  0-2 Hilal          Unity Cup 2008

Round 1
[Feb 24]
Shamshan          4-1 Saad
[Feb 25]
Tilal             4-1 Mkla
Sha'ab Sana      n/p? Sha'ab Hadramaut
Tadamun Shabwa    1-0 Wahda Aden
Hassan            1-1 Saioon                      [9-10 pen]
Samoon            0-1 Shula
Sha'ab Ibb        3-0 Shourta 
Saqr              3-0 Nasir Dalaa
Hilal             3-1 Taawun Badan
[Feb 26] 
Shabab Al-Kudus   4-1 Salam Saad
Wahda Sana        4-1 Rayan Sah

Round 2
[Mar 4]
Sha'ab Hadramaut  2-0 Shamsan
Tadamun Al-Qaadh  1-0 Tadamun Shabwa
Saioon            2-0 Amn Center    
Tilal             4-1 Shabab Al-Baydaa 
Shabab Abs        0-0 Ittihad Ibb                 [5-6 pen]
[Mar 5]
Hilal             1-0 Shabab Al-Kudus  
Shula             3-0 Wahda Sana  
Sha'ab Ibb        0-0 Saqr                        [3-4 pen]

Quarterfinals
[Mar 28]
Sha'ab Hadramaut  0-1 Ittihad Ibb           
[Mar 31]
Hilal             2-1 Tadamun Al-Qaadh
Saqr              1-0 Tilal     
Shula             2-1 Saioon

Semifinals

First Legs [Apr 21]
Ittihad Ibb       2-1 Hilal
Shula             1-1 Saqr

Second Legs 
[May 6]
Hilal             3-0 Ittihad Ibb
[May 12]
Saqr              3-2 Shula

Final [May 24]
Saqr              1-1 Hilal                       [7-6 pen]Second Level 2007/08


Final Tables:

Group A 
 1.Al-Shabab (al-Baydaa)         18  12  3  3  29-13  42  Promoted
 2.Al-Ittihad (Ibb)              18  12  3  3  30-15  42  Promoted
--------------------------------------------------------
 3.Al-Nasir (al-Dalaa)           18   7  8  3  26-16  29
 4.Shamshan (Aden)               18   7  5  6  25-23  26
 5.Samoon                        18   6  7  5  25-24  25
 6.Saioon (Saioon)               18   6  5  7  24-18  23
 7.Al-Taawun (Badan)             18   4  8  6  20-25  20
--------------------------------------------------------
 8.Al-Shourta (Sana)             18   3  8  7  13-19  17  Relegated
 9.Al-Sabeen                     18   3  6  9  15-24  15  Relegated
10.Sham Al-Mrawa                 18   3  1 14  12-42  10  Relegated

First Place Match [Jun 19]
Shabab B   2-1 Ittihad I

Group B
 1.Al-Tilal (Aden)               18  12  3  3  26-11  39  Promoted
 2.Al-Sha'ab (Sanaa)             18  12  2  4  26-14  38  Promoted
--------------------------------------------------------
 3.Amn Center                    18  11  2  5  20- 9  35
 4.Al-Tadamun (Shabwa)           18   8  4  6  24-18  28
 5.Rahban (Hurd)                 18   8  2  8  24-21  26
 6.Salam (al-Garfa)              18   7  4  7  25-22  25
 7.Shabab Al-Kudus               18   6  4  8  22-21  22  Relegation Playoff
--------------------------------------------------------
 8.Rayan Sah                     18   5  7  6  21-20  22  Relegation Playoff
 9.Al-Hilal (Abyan)              18   4  3 11  21-42  15  Relegated
10.Tadamun Al-Qaadh              18   0  3 15   7-38   3  Relegated

Relegation Playoff [Jun 18]
Rayyan    1-0 Shabab K

NB: Shabab Al-Kudus relegated

Round 1
[Feb 6]
Taawun     0-0 Shourta   
[Feb 7]
Sham M     1-2 Shabab B  
Samoon     0-0 Ittihad I 
Saioon     2-2 Nasir D   
Tadamun S  3-0 Hilal     
Rahban     0-1 Amn Center
Tadamun Q  0-2 Tilal     
[Feb 8]
Salam G    1-1 Rayan     
[Feb 9]
Sha'ab S   1-0 Shabab K  
[Feb 10]
Sabeen     2-1 Shamshan  

Round 2
[Feb 13]
Amn Center 3-1 Tadamun Q 
[Feb 14]
Ittihad I  1-0 Saioon    
Tilal      1-0 Sha'ab S  
[Feb 15]
Nasir D    1-0 Sabeen    
Shabab B   6-0 Taawun    
Shabab K   1-0 Salam G   
Hilal      2-2 Rahban    
Rayan      1-1 Tadamun S 
[Feb 16]
Shamshan   3-0 Sham M    
Shourta    2-2 Samoon    

Round 3
[Feb 19]
Taawun     1-1 Nasir D   
[Feb 20]
Tadamun Q  0-0 Rayan     
[Feb 21]
Sham M     0-1 Ittihad I 
Shamshan   2-2 Shourta   
Samoon     1-0 Saioon    
Tadamun S  0-1 Amn Center
Hilal      1-2 Tilal     
Rahban     4-1 Shabab K  
Sha'ab S   2-1 Salam G   
[Feb 23]
Sabeen     1-1 Shabab B  

Round 4
[Feb 28]
Tilal      1-0 Rahban    
Salam G    0-0 Tadamun S 
Ittihad I  2-1 Taawun    
Shourta    1-0 Sham M    
[Feb 29]
Saioon     2-0 Sabeen    
Shabab B   1-0 Shamshan  
Nasir D    3-1 Samoon    
Amn Center 1-1 Hilal     
[Mar 1]
Rayan      1-2 Sha'ab S  
Shabab K   1-0 Tadamun Q 

Round 5
[Mar 6]
Sabeen     3-1 Sham M    
Saioon     1-0 Shourta   
Tadamun Q  1-1 Hilal     
[Mar 7]
Samoon     1-1 Shabab B  
Nasir D    1-1 Ittihad I 
Taawun     2-2 Shamshan  
Tadamun S  2-0 Rahban    
Sha'ab S   1-0 Amn Center
Salam G    1-2 Tilal     
[Mar 8]
Rayan      1-1 Shabab K 

Round 6
[Mar 12]
Ittihad I  2-0 Sabeen    
Shamshan   3-2 Samoon    
[Mar 13]
Sham M     1-0 Taawun    
Shabab B   2-1 Saioon    
Shabab K   0-1 Tadamun S 
Tilal      1-1 Rayan     
Hilal      1-2 Sha'ab S  
Rahban     1-0 Tadamun Q 
Shourta    1-1 Nasir D   
[Mar 14]
Amn Center 1-0 Salam G   

Round 7
[Mar 20]
Sabeen     0-1 Taawun    
Rayan      0-2 Amn Center
Shabab K   0-1 Tilal     
[Mar 21]
Nasir D    0-1 Shabab B  
Samoon     2-0 Sham M    
Saioon     0-0 Shamshan  
Ittihad I  2-1 Shourta   
Tadamun S  0-0 Tadamun Q 
Sha'ab S   0-0 Rahban    
[Mar 22]
Salam G    2-3 Hilal     

Round 8
[Mar 27]
Tilal      2-0 Tadamun S 
Shabab B   2-0 Ittihad I 
Hilal      1-2 Rayan     
Rahban     1-0 Salam G   
Amn Center 1-0 Shabab K  
Tadamun Q  0-1 Sha'ab S  
Sham M     1-0 Saioon    
[Mar 28]
Shourta    1-0 Sabeen    
Taawun     1-1 Samoon    
Shamshan   0-0 Nasir D   

Round 9
[Apr 3]
Ittihad I  2-1 Shamshan  
Salam G    3-0 Tadamun Q 
Sabeen     0-0 Samoon    
[Apr 4]
Tilal      1-0 Amn Center
Shabab K   4-2 Hilal     
Rayan      3-1 Rahban    
Tadamun S  6-1 Sha'ab S  
Shourta    0-0 Shabab B  
[Apr 5]
Saioon     0-0 Taawun    
[May 5]
Nasir D    3-0 Sham M    

Round 10
[Apr 17]
Nasir D    2-2 Saioon    
Shabab B   3-1 Sham M    
Hilal      1-0 Tadamun S 
Tilal      1-0 Tadamun Q 
Shabab K   1-2 Sha'ab S  
[Apr 18]
Ittihad I  4-1 Samoon    
Amn Center 1-0 Rahban    
Rayan      0-0 Salam G   
[Apr 19]
Shourta    0-0 Taawun    
Shamshan   2-1 Sabeen    

Round 11
[Apr 24]
Taawun     1-0 Shabab B  
Rahban     1-2 Hilal     
[Apr 25]
Samoon     4-1 Shourta   
Tadamun S  2-0 Rayan     
Saioon     3-0 Ittihad I 
[Apr 26]
Sham M     1-2 Shamshan  
Sha'ab S   0-0 Tilal     
Salam G    0-0 Shabab K  
Tadamun Q  0-1 Amn Center
[Apr 27]
Sabeen     1-1 Nasir D   

Round 12
[May 1]
Shabab B   2-0 Sabeen    
Ittihad I  5-1 Sham M
Shourta    1-2 Shamshan  
[May 2]
Nasir D    3-0 Taawun    
Salam G    1-0 Sha'ab S  
Shabab K   1-0 Rahban    
[May 3]
Tilal      3-0 Hilal     
Saioon     3-0 Samoon    
[May 19]
Amn Center 0-1 Tadamun S 
[May 27]
Rayan      5-0 Tadamun Q 

Round 13
[May 8]
Tadamun S  1-4 Salam G   
Tadamun Q  2-4 Shabab K  
Sham M     0-0 Shourta   
Shamshan   1-0 Shabab B  
[May 9]
Rahban     1-0 Tilal     
Hilal      0-3 Amn Center
Samoon     2-1 Nasir D   
[May 10]
Sha'ab S   1-0 Rayan     
Taawun     0-2 Ittihad I 
[May 18]
Sabeen     2-2 Saioon    

Round 14
[May 15]
Sham M     1-0 Sabeen    
Shabab B   1-0 Samoon    
Shourta    1-0 Saioon    
Ittihad I  0-0 Nasir D   
Hilal      3-0 Tadamun Q 
Tilal      3-0 Salam G   
[May 16]
Shamshan   1-1 Taawun    
Rahban     3-1 Tadamun S 
Shabab K   0-0 Rayan     
[May 17]
Amn Center 0-1 Sha'ab S  

Round 15
[May 21]
Sha'ab S   4-0 Hilal     
[May 22]
Tadamun Q  0-3 Rahban    
Salam G    2-0 Amn Center
[May 23]
Saioon     3-1 Shabab B  
Nasir D    1-0 Shourta   
Tadamun S  1-1 Shabab K  
[May 24]
Taawun     7-2 Sham M    
Samoon     1-0 Shamshan  
Rayan      2-1 Tilal     
[May 25]
Sabeen     0-2 Ittihad I 

Round 16
[May 29]
Tilal      4-1 Shabab K  
Sham M     0-3 Samoon    
Shabab B   2-1 Nasir D   
[May 30]
Rahban     2-1 Sha'ab S  
Hilal      3-4 Salam G   
Taawun     1-2 Sabeen    
[May 31]
Shourta    0-1 Ittihad I 
Shamshan   2-1 Saioon    
[Jun 1]
Tadamun Q  1-2 Tadamun S 
[Jun 6]
Amn Center 3-0 Rayan     

Round 17
[Jun 5]
Ittihad I  1-2 Shabab B  
Sabeen     1-1 Shourta   
Saioon     4-1 Sham M    
Samoon     2-2 Taawun    
Nasir D    2-1 Shamshan  
[Jun 9]
Tadamun S  3-0 Tilal     
Shabab K   0-1 Amn Center
Salam G    3-2 Rahban    
Sha'ab S   4-0 Tadamun Q 
[Jun 10]
Rayan      2-0 Hilal     

Round 18
[Jun 12]
Ittihad I  4-2 Shamshan  
Shabab B   2-1 Shourta   
Samoon     2-2 Sabeen    
Taawun     2-0 Saioon    
Nasir D    3-1 Sham M    
[Jun 14]
Sha'ab S   3-0 Tadamun S 
Amn Center 1-1 Tilal     
Tadamun Q  2-3 Salam G   
Rahban     3-2 Rayan     
Hilal      0-6 Shabab K  

Final Tables:

Group A 
 1.Al-Shabab (al-Baydaa)         18  12  3  3  29-13  42  Promoted
 2.Al-Ittihad (Ibb)              18  12  3  3  30-15  42  Promoted
--------------------------------------------------------
 3.Al-Nasir (al-Dalaa)           18   7  8  3  26-16  29
 4.Shamshan (Aden)               18   7  5  6  25-23  26
 5.Samoon                        18   6  7  5  25-24  25
 6.Saioon (Saioon)               18   6  5  7  24-18  23
 7.Al-Taawun (Badan)             18   4  8  6  20-25  20
--------------------------------------------------------
 8.Al-Shourta (Sana)             18   3  8  7  13-19  17  Relegated
 9.Al-Sabeen                     18   3  6  9  15-24  15  Relegated
10.Sham Al-Mrawa                 18   3  1 14  12-42  10  Relegated

First Place Match [Jun 19]
Shabab B   2-1 Ittihad I

Group B
 1.Al-Tilal (Aden)               18  12  3  3  26-11  39  Promoted
 2.Al-Sha'ab (Sanaa)             18  12  2  4  26-14  38  Promoted
--------------------------------------------------------
 3.Amn Center                    18  11  2  5  20- 9  35
 4.Al-Tadamun (Shabwa)           18   8  4  6  24-18  28
 5.Rahban (Hurd)                 18   8  2  8  24-21  26
 6.Salam (al-Garfa)              18   7  4  7  25-22  25
 7.Shabab Al-Kudus               18   6  4  8  22-21  22  Relegation Playoff
--------------------------------------------------------
 8.Rayan Sah                     18   5  7  6  21-20  22  Relegation Playoff
 9.Al-Hilal (Abyan)              18   4  3 11  21-42  15  Relegated
10.Tadamun Al-Qaadh              18   0  3 15   7-38   3  Relegated

Relegation Playoff [Jun 18]
Rayyan    1-0 Shabab K

NB: Shabab Al-Kudus relegated


Championship Playoff

Semifinals [Jun 21]
Tilal      0-0 Ittihad I          [4-3 pen]
Shabab B   0-2 Sha'ab S

Final [Jun 24]
Tilal      2-0 Sha'ab S


2007

2008/09

list of champions

list of cup winners

list of topscorers


About this document

Prepared and maintained by Refel Hashim for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Refel Hashim (refel76@hotmail.com)
Last updated: 27 Nov 2008

(C) Copyright Refel Hashim and RSSSF 2007/08
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.