Soviet Union/CIS - Record International Players

  • Appearances for Soviet Union/CIS National Team
  • Goalscoring for Soviet Union/CIS National Team

  • Appearances for Soviet Union/CIS National Team

    Place Name                  Caps Goals    First Cap     Last Cap
    
       1. Oleg Blokhin          112    42    16/ 7/1972   21/ 9/1988
       2. Rinat Dasaev           91     0     5/ 9/1979    9/ 6/1990
       3. Albert Schesternev     90     0    10/ 9/1961   27/10/1971
       4. Anatoliy Demyanenko    80     6    23/ 9/1981   18/ 6/1990
       5. Vladimir Bessonov      79     4    28/ 7/1977   13/ 6/1990
       6. Sergei Aleinikov       77     6    28/ 3/1984   18/ 6/1992
       7. Lev Yashin             74     0     8/ 9/1954   16/ 7/1967
       8. Murtaz Khurtsilava     69     6     3/10/1965    5/ 8/1973
       9. Oleg Protasov          68    29    28/ 3/1984   13/11/1991
      10. Valeriy Voronin        66     5     4/ 9/1960   21/ 5/1968  
      11. Oleg Kuznetsov         63     1    22/ 1/1986   18/ 6/1992
      12. Vladimir Kaplichny     62     0     3/ 3/1968   30/10/1974
      13. Valentin Ivanov        59    26    26/ 6/1956    4/ 7/1965
      14. Vagiz Khidiyatullin    58     6     6/ 9/1978   18/ 6/1990
          Gennadiy Litovchenko   58    15    28/ 3/1984    9/10/1990
      16. Viktor Kolotov         55    22    28/10/1970   14/ 5/1978
      17. Igor Netto             54     4    15/ 7/1952   16/ 5/1965
      18. Igor Chislenko         53    20     3/10/1959    1/ 6/1968
      19. Yevgeniy Lovchev       52     1    25/ 7/1969   30/ 4/1977
      20. Anatoliy Banishevskiy  50    19     4/ 7/1965   18/ 6/1972
      21. Leonid Buryak          49     8    20/ 5/1974    9/10/1983
          Revaz Dzodzuashvili    49     0    20/ 2/1969   20/ 5/1974
          Vladimir Muntian       49     7     1/ 8/1968   26/ 5/1976
          Tengiz Sulakvelidze    49     2    26/ 3/1980   15/ 6/1988
      25. Slava Metreveli        48    11    28/ 9/1958    6/ 5/1970
          Yevgeniy Rudakov       48     0     7/ 3/1968   22/ 5/1976
      27. Anatolyi Konkov        47     8    28/ 4/1971   11/10/1978
          Vasiliy Rats           47     4    23/ 4/1986    9/ 6/1990
      29. Aleksandr Chivadze     46     3    26/ 3/1980   18/ 4/1987
          Yuriy Gavrilov         46    10    19/11/1978   30/10/1985
      31. Sergei Baltacha        45     2    12/ 7/1980   25/ 6/1988
      32. Vladimir Onischenko    44    11     7/ 6/1972   18/ 5/1977
      33. Valentin Afonin        42     0     4/ 9/1965   28/10/1970
      34. Aleksei Mikhailichenko 41     9    29/ 4/1987   18/ 6/1992
          Aleksandr Zavarov      41     6     7/ 8/1985   18/ 6/1990
      36. Eduard Malofeyev       40     6    22/ 9/1963    8/ 6/1968
          Jozef Sabo             40     8     3/10/1965    8/ 9/1972
      38. Anatoliy Byshovets     39    15    16/10/1966    6/ 7/1972
      39. Eduard Streltsov       38    25    26/ 6/1955    4/ 5/1968
      40. Gennadiy Evryushikhin  37     6    23/10/1966   17/10/1973
          Sergei Rodionov        37     8    27/ 8/1980   28/ 3/1990
      42. Andrei Zygmantovich    36     3    28/ 3/1984   18/ 6/1990
      43. Mikhail Meskhi         35     4     6/ 9/1959   20/ 4/1966
      44. Aleksandr Bubnov       34     1    28/ 7/1977   28/10/1987
          Fyodor Cherenkov       34    12    12/ 9/1979   25/ 4/1990
          Yuriy Istomin          34     0    29/11/1967   10/ 9/1972
          Khoren Oganesyan       34     6    14/10/1979   10/10/1984
      48. Igor Belanov           33     8     2/ 5/1985   25/ 4/1990
          Galimsyan Khusainov    33     4    17/ 8/1960   10/ 9/1969
          Anatoliy Maslyonkin    33     1    21/ 8/1955   10/ 6/1962
      51. Sergei Gotsmanov       31     2    15/ 5/1984   21/ 9/1988
          Anatoliy Ilyin         31    16    15/ 7/1952    3/10/1959
          Vladimir Troshkin      31     1    19/ 4/1972   18/ 5/1977
    
      NB: list does not take the 1999 FIFA removal of Olympic Matches into account.
    
    
    

    Goalscoring for Soviet Union/CIS National Team

    
    Place Name                  Goals Caps    First Cap     Last Cap
    
       1. Oleg Blokhin           42   112    16/ 7/1972   21/ 9/1988
       2. Oleg Protasov          29    68    28/ 3/1984   13/11/1991
       3. Valentin Ivanov        26    59    26/ 6/1956    4/ 7/1965
       4. Eduard Streltsov       25    38    26/ 6/1955    4/ 5/1968
       5. Viktor Kolotov         22    55    28/10/1970   14/ 5/1978
       6. Viktor Ponedyelnik     20    29    19/ 5/1960   23/10/1966
       7. Igor Chislenko         20    53     3/10/1959    1/ 6/1968
       8. Anatoliy Banishevskiy  19    50     4/ 7/1965   18/ 6/1972
       9. Anatoliy Ilyin         16    31    15/ 7/1952    3/10/1959
      10. Anatoliy Byshovets     15    39    16/10/1966    6/ 7/1972
      11. Gennadiy Litovchenko   15    58    28/ 3/1984    9/10/1990
      12. Fyodor Cherenkov       12    34    12/ 9/1979   25/ 4/1990
      13. Sergei Salnikov        11    20     8/ 9/1954   19/ 6/1958
      14. Vladimir Onischenko    11    44     7/ 6/1972   18/ 5/1977
      15. Slava Metreveli        11    48    28/ 9/1958    6/ 5/1970
      16. Nikita Simonyan        10    20     8/ 9/1954   22/10/1958
      17. Ramaz Shengeliya       10    26    28/ 3/1979   26/ 7/1983
      18. Yuriy Gavrilov         10    46    19/11/1978   30/10/1985
    
    
      NB: list does not take the 1999 FIFA removal of Olympic Matches into account.
    
    

    About this document

    Prepared and maintained by Roberto Mamrud and Matthias Arnhold for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

    Authors: Roberto Mamrud (roberto.mamrud@gmail.com) and Matthias Arnhold (MatthiasArnhold@aol.com)
    Last updated: 15 Oct 2015

    (C) Copyright Roberto Mamrud, Matthias Arnhold and RSSSF 1998/2015
    You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the authors. All rights reserved.